11.09.2010

ျမဝတီ အေျခအေနႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေျခအေန

ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းက ထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြြါးရန္ တာစူေနဆဲ ဟု ျမဝတီၿမိဳ႕ထဲတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနဆဲ ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ က်န္ေနၿပီး တိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းၾကားထဲတြင္ပင္ ႀကိဳးစားေရွာင္တိမ္းေနၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး မိမိတို႔ လုပ္ငန္း၊ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုု စြန္႔ခြာထြက္သြားရန္ အခက္အခဲရွိေနသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ေရွာင္တိမ္းရမည့္ အခ်ိန္အထိ ေနၾကရမည္ဟု ဆိုပါသည္။
မဲေဆာက္ဘက္အျခမ္းတြင္မူ ဒုကၡသည္ သံုးေသာင္းနီးပါးေရာက္ရွိေနၿပီး အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ ဒကၡသည္မ်ားကို အကူအညီေပးရန္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္ဟုသိရပါသည္။ ေကာက္ခံရရွိသမွ် ေငြအင္အား လူအင္အားျဖင့္ လံုေလာက္ ေလာက္ငွမႈရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ခ်က္သေလာက္ မေလာက္ႏိုင္ေအာင္္ ျဖစ္ေနသည္ဟု People Volunteer Association တြင္ ဝင္ေရာက္ အကူအညီေပးေနသူ တစ္ဦးကေျပာပါသည္။ 
ယခုအခါတြင္ မဲေတာ္ေဆးခန္းက အကူညီေပးေရးစင္တာ တစ္ခုကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္၄င္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္း ဆရာဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး (BMTA) က CDC ေက်ာင္းတြင္၄င္း ဖြင့္လွစ္ကာ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔၄င္း ၊ BMTA ဥကၠဌ ဆရာမန္းေရႊႏွင္း ၀၈၇၂၀၂၀၅၈၉၄ ၊ PVA ရံုး တီေကေလး အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံု အနီးသို႔၄င္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။ 
ထို႔ အတူ ေဒသဆိုင္ရာ NGO မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသေလာက္ပါဝင္ ကူညီေနၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ 

No comments:

Post a Comment