11.11.2010

မဲသူခိုး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႀကံဖြံ႕ပါတီကို တရားဝင္ကန္႔ကြက္မည္ဟု ပါတီမ်ားေျပာ

ႏိုဝင္ဘာ ။ ။ ၁၀ ၊ ၂၀၁၀
ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ မဲလိမ္အႏိုင္ယူမႈအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႀကံဖြံ႕ပါတီတို႔ကို မဲလိမ္ခံရသည့္ ပါတီမ်ားက တရားဝင္ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟုဆိုပါသည္။
ႀကံဖံြ႕ပါတီကမူ သူတို႔အေနျဖင့္ ၁၁၅၈ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၈၇၈ ေနရာရရွိၿပီး ျပတ္သားစြာ အႏိုင္ရခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ႀကံဖြံ႕ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ထို ၈၇၈ ေနရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၂၅၇ ေနရာ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၂၄ ေနရာ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၈၅ ေနရာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ၁၂ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
တစညပါတီ အမတ္ေနရာမွာ အေဝးေဒသမ်ားတြင္ ၅၄ ေနရာမွ ၆၀ေနရာ အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီကလည္း ၄၇ ေနရာမွ ၅၇ ေနရာအထိ ျမင့္တက္လာေနပါသည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက သူတို႔ပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၈ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃ ေနရာ၊ တိုင္းႀကီးေဒသလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၅ ေနရာႏွင့္ လူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားမွ ၁ ေနရာ ရရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။
NDF ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔ကမူ နဂိုမူလ အတိုင္း ၁၆ ေနရာႏွင့္ ၃ ေနရာသာရရွိပါသည္။
အတိုက္အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လိမ္လည္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
နည္းလမ္းမက်ေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ လိမ္လည္အႏိုင္ယူခဲ့သည့္ ကိစၥကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္၍ ထုတ္ေဖၚ ကန္႔ကြက္မည္ဟု NDF ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ) 

ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း ။   ။ ၁၁ ႏိုဝင္ဘာ ည ၇း၄၀ နာရီ။ 
ယေန႔ညထပ္မံရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ NDF ပါတီၤသည္ လာမည့္ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁)နာရီတြင္ မဲမသမာမႈမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္လိုက္ၿပီဟု သိရပါသည္။ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ကိုမူ ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

No comments:

Post a Comment