11.12.2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလြတ္ေသး(ေရြဝါေရာင္သတင္းလြာ၏ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ )

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔ ဝက္ဆိုက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီဟု ဗီဒီယိုသတင္း တစ္ခုအေပၚ အေျချပဳ၍ ေပးပို႔ခ်က္ကို ေရႊဝါေရာင္သတင္းလႊာ၏ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္မွ အတည္ျပဳခ်က္မေပးပဲ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလြတ္ေျမာက္ေသးဟု သတင္း ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ယေန႔ ညေန ၈နာရီအထိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက အင္းလွ်ားလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လည္ လႊတ္ေပးျခင္း မရွိခဲ့သည့္ အတြက္ NLD ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးမွ ယေန႔ည ၈နာရီက ျပည္သူမ်ားကို ေဖ်ာင္းဖ်၍ ျပန္ခိုင္းခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ သတင္းဌာနအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္မရေသးပဲ ဆႏၵေစာစြာ သတင္းထုတ္ျပန္မိျခင္းအတြက္ သတင္းလႊာဖတ္သူမ်ားကို အနူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မွ ေပးပို႔ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ပံုကို တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
ဆႏၵေစာၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္မိသည့္ အတြက္ ျပည္သူလူထုမ်ားအားေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေရႊဝါေရာင္သတင္းလႊာ၏ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္မွ ေပးပို႔ပါသည္။

No comments:

Post a Comment