ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀ ။
ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့တဲ့ သူရဲ႕ ေလးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုေန႔မွာ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္ ဒုတိယ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ ယြန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ CRPP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မီတီ၀င္ေတြနဲ႔ ဒီကေန႔ မနက္ပုိင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔မွ ၁၂နာရီ အထိ ၂နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တစ္နာရီၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ CRPP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင္ တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ သည္ဟု သိရပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္နာရီၾကာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုေႏြးေထြးလာမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
စီးပြါးေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူတို႔ အေနျဖင့္ ထိုကိစၥကို ကိုင္တြယ္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ တိက်သာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
မစၥတာ ဂ်ိဳးဆက္ယြန္းက သူ၏ခရီးစဥ္ ေလးရက္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မ်ားစြာေလ့လာ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
ထို႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရျခင္းအတြက္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
၄င္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကူညီရန္ အတြက္သာ ျဖစ္ရာ အကယ္၍ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားစြာ ရွိလိမ့္မည္ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ကိုမူ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းမရွိပါ။
ဂ်ိဳးဆက္ယြန္းႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ ဘန္ေကာက္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္ပါသည္။