12.12.2010

ႏွစ္အေတာ္ၾကာအတြင္း ပထမဆံုး ဂ်ပန္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ ဒါရိုက္တာ Mr.Kazuki Emto သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သံအမတ္အသစ္ Mr. Takashi Saito ႏွင့္ ယေန႔ညေန ၄နာရီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံရံုးမွ ေျပာပါသည္။
ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာ ၿပီးမွ ဂ်ပန္အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ရာ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာမႈ လကၡဏာလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးရာ ေပၚလစီကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ဖူးပါသည္။
ထိုအင္တာဗ်ဴးတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အေလးထားသည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ပိုပိုနီးကပ္စြာ ဆက္ဆံသင့္သည္ဟု ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ဂ်ပန္သံရံုး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ Kazuki Emto သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၿပီး ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြါမည္ဟု ဆိုပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment