2.04.2011

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မတည္ေဆာက္ပါက ဟက္ကာမ်ား ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနဦးမည္ဟုဆို

five_subnets.jpg
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၄
နအဖ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား မတည္ေဆာက္ပါက Hackers ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာရွင္မ်ားက မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသမွ် ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွိ Hackers မ်ား၊ Attackers မ်ားႏွင့္ Hack-Activities မ်ားက ေျပာသည္။
BHG အဖြဲ႔မွ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား အင္တာနက္ စစ္ဆင္ေရးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲေနသည္မွာ ၄ ရက္ရွိျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဤတိုက္ခိုက္မႈကို အလူးအလဲခံေနရေၾကာင္း အဓိကအားျဖင္႔ စစ္တပ္သုံး အေရးၾကီးေသာ (ထိန္းခ်ဳပ္မႈကြန္ယက္) Subnets ၃ ခုမွာ ပ်က္စီးသြားျပီေၾကာင္း ဟက္ကာအုပ္စုကေျပာသည္။
၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ Subnetsမ်ားႏွင္႔ ISP မ်ားကို DDoS နည္းျဖင္႔ အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္။ တိုက္ခိုက္သည္႔ အင္အားစုမ်ားကို Asia Zone ႏွင္႔ EU Zone ဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ Hackers မ်ား Attackers မ်ားHack-Activities မ်ားမွ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
ျပည္တြင္းဟက္ကာတစ္ဦးက“ က်ေနာ္တို႔ တိုက္ခိုက္တာကို စစ္အစိုးရ အလူးအလဲ ခံေနရတယ္ ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ သိရတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း က်ေနာ္တို ့တိုက္ခိုက္လို ့ဦးေတဇ ရဲ႕Wifi လိုင္စင္မ်ားကို ခ်ေပးေနနတဲ့ Red link ကုမၸဏီနဲ႔ နအဖေဒါက္တိုင္ ေခတ္လူငယ္ဆိုတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေတြဟာ လံုး၀ကို ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါတယ္။ အခုတစ္ခါေတာ႔ နအဖမီဒီယာေတြကို အျပဳတ္ျဖဳတ္ႏိုင္ဖို႔ DDoS နည္းနဲ႔ အဓိကက်တဲ႔ ေနရာေတြကို တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္။ ဒီတိုက္ခိုက္မႈကာလမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးမႈေတြ ရွိေနပါျပီ။ ေနာက္အေ၇းၾကီးတဲ့ေနရာေတြကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ဆက္တိုက္ အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္” ဟုေျပာသည္။
ျပည္ပ ဟက္ကာနည္းပညာရွင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ နအဖစစ္အစိုးရက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား မွတဆင္႔ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းကို လက္တုံ႔ျပန္တာလည္းျဖစ္တယ္၊ ျပည္ပအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင္႔ မီဒီယာေတြကို နအဖစစ္အစိုးရက DDoS နည္းျဖင္႔ တိုက္ခဲ႔ျခင္းကိုျပန္လည္ လက္စားေခ်ျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။ စစ္အစိုးရအား မတရားဖိႏွိပ္မႈကို လက္မခံတာကို ျပတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္ကို မတည္ေဆာက္လွ်င္ မည္သည္႔ တည္ျငိမ္မႈကိုမွ မရရွိေၾကာင္းကို ျပသလိုျခင္းေၾကာင္႔ လည္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
BHG (Blink Hacker Group) အေနျဖင္႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင္႔ စစ္ေရးအရ အေရးၾကီးေသာ Subnets မ်ား၊ HostServers မ်ား၊ ISP မ်ားကို ဦးေဆာင္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။ယခင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွ ယေန႔အထိ DDoS နည္းျဖင္႔ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။၂၀၁၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွိ Hackers မ်ား၊ Attackers မ်ား၊Hack-Activities မ်ားက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ Subnets(ထိန္းခ်ဳပ္မႈကြန္ယက္) မ်ားႏွင္႔ ISP မ်ားကို DDoS နည္းျဖင္႔ အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္ ေနသျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဤကဲ႔သို႔ တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ နအဖ အေနျဖင္႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္စရိတ္ ေဒၚလာသန္းခ်ီ ကုန္က်ေန သည္႔အျပင္၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳၾကသည့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္အားထားမႈ နည္းပါးလာမႈတို ့ကိုလည္း
ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အထူးသျဖင္႔ ၄င္းတို႔၏ စစ္ဘက္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သျဖင္႔ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဴပ္မႈမွာ မ်ားစြာ အခက္အခဲျဖစ္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို BHG အေနျဖင္႔ တေထာင္႔တစ္ေနရာမွ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီေပးေနသည္ဟု ဟက္ကာမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။
BHG အဖြဲ႔အေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖတစ္ခုကို ရွာမေတြ႔မခ်င္း ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ BHG အဖြဲ႔သည္ တစ္ၾကိမ္ထက္တစ္ၾကိမ္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရင္ျပင္ဆင္ေန ၾကသည္။ ယခုစစ္ဆင္ေရးကို အမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ Operation Burma အမည္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေနသည္။ ယခုတိုက္ခိုက္မႈကို မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္ ရပ္တန္႔မည္ဆိုသည္ကို မသိႏိုင္ေသးေပ။ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ တိုက္ခိုက္လွ်င္ ဤထက္ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဟက္ကာမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။
ယခုကဲ့သို႔ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ နအဖအား တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က ရပ္တန္႔ခိုင္းမွ သာလွ်င္ ရပ္တန္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤတိုက္ပြဲျဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟက္ကာမ်ားကေျပာသည္။
ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ား အသံုးျပဳေနေသာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္္ ဤတိုက္ခိုက္မႈကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ည ၆ နာရီအတြင္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ေနသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ဟက္ကာမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို အျပင္းအထန္ ခံေနရေသာ္လည္း မီဒီယာမ်ားကို လွည္႔ပတ္ ဖုံးကြယ္ေနေၾကာင္း ဟက္ကာမ်ားက ဆိုၾကသည္။
ကိုေက်ာ္ေသာင္းမွ ေပးပို႔ပါသည္။ 

No comments:

Post a Comment