1.16.2009

ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔ကုန္တိုက္ၾကီးတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ေလာ အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီး


ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ အလုပ္သမားမ်ား

(Photo by-Manager)

ဇန္န၀ါရီ ၁၆

ယမန္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဘန္ေခ တေမာ ကုန္တိုက္ၾကီးတြင္ လံုျခံဳေရး အေစာင့္ အလုပ္သမား မ်ားအား ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက အင္အားသံုး၍ စီးနင္း၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

ဖမ္းဆီးခံရေသာ ၄၉ ဦးသည္ ျမန္မာႏွင့္ ေလာ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ယမ္း)ေခၚ အေစာင့္ လံုျခံဳေရး အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကပင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကုန္တိုက္မ်ား စက္ရံုမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး အေစာင့္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ယခုအၾကီမ္သည္ ပထမ ဦးဆံုး ျဖစ္ျပီး အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

နယ္ေျမခံရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးရမိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈ၊ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည့္ အျပင္၊ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားကို ငွားရမ္းေသာ ကုမၸဏီ ကိုလည္း ရဲဆင့္စာ ေခၚမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကမၻာ့ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီႏွင့္၊ စက္ရံု အခ်ိဳ ႔အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ ပိတ္ခဲ့ရသျဖင့္၊ ထိုင္းအလုပ္သမား အေျမာက္အမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေန ၾကရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို ထိုင္းပုလိပ္မ်ားက ဖမ္းဆီး ေငြေတာင္းသည္မွာ လုပ္ရိုး လုပ္စဥ္ ျဖစ္ရိုး ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ ဂယက္ရိုက္ ခတ္မႈ ေနာက္ပိုင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ အလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကို စီမံကိန္းခ်၍ ပိုက္စိတ္တိုက္ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီး လွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု အ၀ယ္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ ေနေသာ ျမန္မာတစ္ဦး အေျပာအရ ၂၀၀၉ ခု အစ ရက္ပိုင္းက ထိုင္းစက္ရံု ၊ အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ လုပ္သမားမ်ားကို ထုတ္ပယ္ရႏ္ႏွင့္ ထိုင္းလူမ်ိဳး အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထား ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ အစိုးရတို႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ငွားရမ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ အား အေကာင္အထည္ ေဖၚေနရာတြင္လည္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေနရာ အႏွံ႔ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ နယ္စပ္ကို ဆင္း၍ တရား၀င္ ပတ္စပို႔ လုပ္ကိုင္ေရး ကိစၥမွာလည္း အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အထူး ခက္ခဲလွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ရရင္ ျပီးေရာ သေဘာျဖင့္ အမည္ႏွင္ ့အသက္မွာ ေပးခ်င္သလို ေပးထားၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႔မွာ ၀န္ထမ္း မိသားစုျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ ႔မွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေန၍ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ ႔မွာ မိမိိိိိိိေနရပ္၌ပင္ မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္း မရွိၾကေခ်။ နယ္စပ္သို႔ သြားလွ်င္ ထိုင္းပုလိပ္ ဖမ္းဆီး၍ နယ္စပ္ရွိ လူကုန္ ကူးသူမ်ား လက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ အႏၱရာယ္ အပါအ၀င္ ပတ္စပို႔ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ စားေသာက္ေနထိုင္ ေရးႏွင့္ အျခားစရိတ္စက အခက္အခဲ ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆ္ိုင္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား စိတ္ေသာက ေရာက္လွ်က္ ရွိၾကသည္။

ကိုေက်ာ္ေသာင္းမွေပးပို႕ပါသည္။

No comments:

Post a Comment