2.05.2009

သန္းေရႊရဲ႕၂၀၀၉ ကံၾကမၼာ

စာေရးသူသည္ေဗဒင္ဆရာ အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို ့ေသာ္ ေဗဒင္ ပညာကို ေလ့လာဖူးသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရတို ့သည္ ေဗဒင္ကို အားကိုးကာ အာဏာ တည္ျမဲ ေရး ကို ၾကိဳးစား ေနသည္ဟု ျမန္မာ့ ႏိုင္ေရး အသိုင္းအဝန္းမ်ားက သတ္မွတ္ ေျပာဆိုေနၾကသလို သူတို ့၏ အသိုင္း အဝန္း ထဲမွလည္း ေျပာဆို ေနၾက ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ကံကံ၏ အက်ိဳးကိုသာ ယံု ၾကည္ ေရး အျဖစ္ ေျပာဆို လိုက္နာၾကေသာ္ လည္း ေဗဒင္ အယူဝါဒသည္ကား ၾကီးစိုးေနဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶအေလာင္း အလ်ာကို ေမြးဖြားျပီး ခ်ိန္တြင္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေကာ႑ည ပုဏၰားက ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ ျဖစ္လိမ့္ မည္ဟု လက္ညိုးေထာင္ ေဟာခဲ့သည့္ စကားကမ်ား ဗုဒၶဘာသာမ်ားကို ေဗဒင္ ၾကီးစိုးေစသလား ဆိုသည္ ကို စာေရးသူ စဥ္းစားမိပါသည္။

ပုဂံေခတ္တြင္ အေနာ္ရထာ မင္းၾကီးမွ ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ေစခဲ့ျပီး ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ျမန္မာတို ့ကို ေဗဒင္ ၾကီးစိုးလာခဲ့သည္ဟု စာေရးသူ ယူဆမိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေနာ္ရထာမင္းၾကီး၏ ေရွ႔တြင္ မင္းခန္းသဘင္ က်င္းပရာတို ့၌ ေဗဒင္ အယူဝါဒ ဆိုင္ရာမ်ားကို မေတြ ့ရပါ။ သို ့ေသာ္ မြန္သထံု ဘုရင္တို ့ႏွင့္ ရခိုင္ ဘုရင္တို ့၏ ဘိသိုက္ မဂၤလာ က်င္းပရာတို ့တြင္ေတာ့ ေဗဒင္အယူမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ပံု မ်ားကို ေတြ ့ရ ပါသည္။ ထို ့အတူ ယိုးဒယား မင္းမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယဘုရင္မ်ားသည္လည္း ေဗဒင္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ
တို ့၏ မင္းတိုင္ပင္ခံ ပညာရွိအမတ္တို ့မွာ အထးူသျဖင့္ ေလာကဓါတ္ေခၚ ေဗဒင္ပညာကို တက္သိၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူက သုေတသီ တစ္ဦး မဟုတ္ပါသျဖင့္ လြဲမွားပါလွ်င္ ခြင့္လြတ္ေစခ်င္ပါသည္။ စာေရးသူ ေလ့လာမိသမွ်ကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖၚျပ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးျမန္မာတို ့က ေဗဒင္ပညာကို ယံုၾကည္မူ ့မ်ားခဲ့ၾကသျဖင့္ ေရွး ဆရာေတာ္ မ်ားပင္လွ်င္ ေဗဒင္မတတ္သူ မရွိ ျဖစ္ခဲ့ရ ပါေသးသည္။

ေဗဒင္တတ္မွ လူရာဝင္ခဲ့သည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဗဒင္သင္ၾကသည္။ ယေန ့လက္ကိုင္ျပဳ ေနၾကေသာ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားကို ၾကည့္ပါလွ်င္လည္း ေရွးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ေရးခဲ့သည္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာဘုရင္
တို ့၏ အထူးအေလးေပး ၾကည္ညိုျခင္းကို ခံရသည့္ က်ီးသဲဆရာေတာ္ပင္ ေဗဒင္က်မ္းကို ျပဳစုခဲ့သည္ကို ေတြ ့ရသည္။ မုန္ေရြးဆရာေတာ္၊ သဲအင္းဆရာေတာ္ စသူတို ့ႏွင့္ ေဗဒင္က်မ္းကို ျပဳစုသူ အမ်ားစုမွာ လူျပန္ေတာ္ၾကီး မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေဗဒင္ကို ယံုၾကည္သူ အမ်ားစုကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သူေဌးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက ရာထူးတိုးေရးအတြက္ ေဗဒင္ကို ကိုးကြယ္လာၾကကာ သူေဌးမ်ားကလည္း စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေဗဒင္ကို အေလးေပးၾကပါသည္။ တကယ္ေတာ့ေဗဒင္ပညာဆိုတာ မယံုလည္းခက္ ယံုလည္းခက္တဲ့ ပညာရပ္တစ္ခုလို ့ အမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေဗဒင္
နဲ ့ေတာ့ ကင္းခဲ့သူမရွိပါေပ။ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ကို အရင္းတည္ျပီး ကံ ကံ၏ အက်ိဳးသာ အဓိကပါဟု လက္ေတြ ့က်ေသာ ဝိပႆနာကိုသာ က်င့္တဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားပင္ မကင္းခဲ့ဘဲ ျဖစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ ့ၾကရပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ေဗဒင္ပညာကိုတဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ေျမာက္ခဲ့သူ ေကာ႑ညပုဏၰားက ဘုရားေလာင္းကို ဧကန္ စင္စစ္ ဘုရားျဖစ္ပါမည္ဟု လက္ညိုးတစ္ေခ်ာင္းကို ေထာင္ျပီး တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားကို ေျပာခဲ့ ေသာ္ လည္း၊ ဘုရားေလာင္း ဒုကၠရစရိယ အက်င့္ကို က်င့္ေနစဥ္မွာ ဒီတစ္သက္ ဘုရားျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုျပီး ေတာ့ အေလာင္းေတာ္ အနားမွ သူကိုယ္တိုင္ ေရွာင္ခြာခဲ့သလို၊ ဘုရားျဖစ္ျပီဟု ျမတ္ဘုရားက ေျပာခဲ့ စဥ္မွာ လည္း သူ မယံုၾကည္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ေဗဒင္ပညာသည္ တတ္သူကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္မႈ နည္းဘိ သကဲ့ သို ့မသိသူ ကသာ ယံုၾကည္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခုဟု လို႕လည္း ဆိုရေပမည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေဗဒင္ပညာကို ဆည္းကပ္သူမ်ားမွာ တကယ့္ေတြးေခၚမူ ့နည္းပါး သူမ်ား သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ က်ေနာ္တခါက ေတြ ့ခဲ့ပံု တစ္ခုကို ေျပာျပပါမည္ လူတစ္ေယာက္က တျခား တစ္ေယာက္၏ ကားကိုအငွားေမာင္းျပီး သူ ့နာမည္ျဖင့္ လိုင္စင္လုပ္ကာ သူပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပီး ပိုင္ရွင္ကို ပိုင္ရွင္ေၾကး မေပးဘဲ တရားရင္ဆိုင္ ပါသည္။ ရံုးေတာ္တြင္ တရားႏိုင္ေရး အတြက္ ေဗဒင္ဆရာႀကီး တစ္ဦးကို ငွားျပီး ယၾတာဓါတ္ဆင္မ်ား လုပ္ပါေလေတာ့သည္။ ပိုင္ရွင္စစ္က သူဤသို ့ လုပ္တာကို သိျပီး က်ေနာ့္ကို လာ
ေျပာ ပါသည္ ။ သူရဲ့ကား ဆံုးရံူးမွာကိုလည္း သူကေၾကာက္ေနသည္။က်ေနာ္က “သူမ်ားပစၥည္းကို ယၾတာနဲ ့ ကိုယ္ပိုင္ ျဖစ္ေအာင္သာ လုပ္လို ့ ရႏိုင္ေကာင္းတယ္ ဆိုရင္ လုပ္ပါေစဗ်ာ ခင္ဗ်ားမေၾကာက္ပါနဲ ့ ခင္ဗ်ားပိုင္မွန္း လူတိုင္း သိပါတယ္ ”ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ရံုးေတာ္မွာ တကယ္စစ္ေတာ့ အတုမွာ ရံူးျပီး အစစ္ကသာ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ယၾတာေခ်ျပီး ေအာင္ခဲ့တဲ့သူ မရွိခဲ့ပါဘူး။ စာရျပီးၾကိဳးစားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား ကို ပန္းတင္ မီးထြန္းခိုင္းျပီးသူတို ့ေၾကာင့္ဘဲ ဂုဏ္ထူးထြက္သလိုလို လုပ္ျပီး နာမည္ေကာင္း ယူတတ္တာ ေဗဒင္သမားေတြပါ။ တကယ္ေတာ့ ေကာက္ညွင္းေပါင္းမွာ ႏွမ္းျဖဴးျပီး၊ ႏြားႏို ့မွာဆားထည့္တဲ့ သေဘာေတြပါဘဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္ ့ဟာ သူ ့ရဲ့ ၾသဇာ တည္ျမဲေရး အတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားကို တည္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္
ျမိဳ ့၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းက မင္းဓမၼကုန္းေတာ္မွာပါ။ ထိုဘုရားကို ဘာေၾကာင့္ တည္ရသလဲဆိုတာ အရင္းခံကို ဆရာ ေတာ္ႀကီး တပါး၏ သံုးသပ္မႈကို အရင္းခံျပီး က်ေနာ္ေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘုရားကို တည္တာဟာ ဗိုလ္ ခင္ညြန္ ့ ရဲ့ ကိုးကြယ္တဲ့ ဆရာေတာ္နဲ ့ေဗဒင္ေၾကာင့္ပါဘဲ။ သူ ့ရဲ့ ဆရာေတာ္ ေျပာစကားအရ ခင္ညြန္ ့ ဟာ တခ်ိန္က ရခိုင္ ဘုရင္ ဘေစာျဖဴ မင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ဘေစာျဖဴမင္းဟာ ရခိုင္ သမိုင္းမွာ တန္ခိုးထြားခဲ့တဲ့ မင္း ပါဘဲ။ ဆင္ျဖဴ ေတာင္ ပိုင္ခဲ့ ပါေသးတယ္။

ခင္ညြန္ ့ဟာလည္းတန္ခိုးကထြားလာတယ္။အသက္ကလည္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ျပီး ငါးဆယ္ျပည့္ေတာ့မွာ ဆိုေတာ့ ေဗဒင္သေဘာအရ တနလၤာသား ခင္ညြန္ ့ဟာ စေနျဂိဳလ္က ထြက္ခါနီးျပီး ၾကာသပေတးသို ့ ဝင္ေတာ့ မွာ မို႕ ရာဇဂုဏ္ အပ်က္ကို ေရာက္လာတယ္။ ဒီေတာ့ သူ ့ဆရာကသူ ့ကို ေသာကကင္းဖို ့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရဲ့ ေသာၾကာ အရပ္ ျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ဘက္ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းကို၊ သမိုင္းကို ေျပာင္းျပန္ လုပ္ကာ မင္းဓမၼကုန္းအျဖစ္ ေျပာင္းကာ ဘုရားတည္ ပါေလေတာ့သည္။ ေဗဒင္အလို စေနကို ႏိုင္ဖို ့ စေနကို ထိုင္ရန္အတြက္ (မင္းဓမၼကုန္း) တဲ့ ဒီမွာ ေဗဒင္အရ (မင္း+ကုန္း) (၅+၂) ဆိုေတာ့(၇) ခုႏွစ္ ဆိုတာ စေနပါဘဲ။ ရာဇဂုဏ္ ထြားေရးကို အဓိက ထားျပီး ရုပ္ပြားေတာ္ ထုလုပ္ရန္ အတြက္ ေက်ာက္ကို တနဂၤေႏြ အရပ္စစ္ကိုင္းမွာ ေက်ာက္တစ္လံုးျဖဴ ကို ရွာခဲ့ ပါသည္။ ေက်ာက္တစ္လံုးျဖဴ (ေက်ာက္+ျဖဴ) (၂+၅) ဆိုေတာ့လည္း ခုႏွစ္ျဖစ္ေနတာက သူ ့ကို ေသာက ေပးမဲ့ စေနကို လူအမ်ား ကိုးကြယ္ျပီး ၾသဇာ လြမ္းမိုးေစျခင္း သေဘာပါဘဲ။ တနဂၤေႏြအရပ္ စစ္ကိုင္းမွာ ေက်ာက္ကို ယူတာက တနလၤာရဲ့ ရန္သူ ေသာၾကာနံကို မိတ္လုပ္ တာပါ။ (တနဂၤေႏြ+စစ္+ကိုင္း) (၁+၃+၂) ဆိုေတာ့ ေသာၾကာ ေလ။ ဘုရား ကိုလည္း တနလၤာအရပ္ အေရွ႕ ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူေစျပီး မ်က္လံုးကို ပိတ္ထား လိုက္ပါ သည္။

တနလၤာအရပ္ အေရွ ့ကို မ်က္ႏွာမူေစသည္မွာ သူမွတပါး အျခားမရွိဆိုေသာ အယူကို အေျခခံျပီး မ်က္စိ မိွတ္ထား သည္မွာ သူ ့ရဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ဘယ္သူမွ မသိမျမင္ေစေရး ဝါဒကို ယူျပီး ျမန္မာတမ်ိဳးလံုးကို က်ြန္ျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပီးလွ်င္ သူ ့ဆရာ ေျမာက္ေပးတဲ့ ဘိသိက္ကို သူက်င္းပႏိုင္ဖို ့ ဆင္ျဖဴ လိုလာသျဖင့္ လိုက္ရွာတဲ့ အခါ အိႏၵိယတြင္ သစ္ဆြဲေနသည့္ ရွမ္းျပည္က ကၽြဲေလာက္မွ မျဖဴေသာ ဆင္ကိုပိုင္ရွင္ဆီမွ မဝယ္ဘဲ ခိုးယူလာ ပါေတာ့သည္။

အိႏၵိယမွ ဆင္ကို ရခိုင္ျပည္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ ႕ကို အေရာက္ ေမာင္းျပီး ဆင္ျဖဴေတာ္ ေပၚလာေၾကာင္း ေၾကျငာ ပါေလေတာ့သည္။ မသိရင္ေတာ့ သိၾကား ဖန္ဆင္းသလိုေပါ့။ သူလိုတာက ဆင္ျဖဴကို မင္းဓမၼကုန္းမွာ ဘုရားနဲ ့ အတူထားျပီး ဘိသိုက္ခံေရး သာျဖစ္သည္ ရာဟု အရပ္မွ ဆင္ဝင္သျဖင့္ တစ္ပူေပၚတစ္ပူဆင့္ကာ ရာထူးျပဳတ္ ဒုကၡေရာက္မည္ကို မတြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ရာဟုျဂိဳလ္၏ သေကၤတမွာ ဟိုင္းဆင္ ျဖစ္သျဖင့္ ဆင္ဆို သည္မွာ ဗုဒၶဟူးကို ညြန္းသလို ရာဟုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္သည္ ရန္ကုန္မွ ၾကည့္လွ်င္ ရာဟုအရပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ဆင္ကို သယ္လိုက္ျခင္းမွာ ရာဟုႏွစ္ခါထပ္ ျဖစ္သြားျပီး တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ကာလုပ္သမွ်ပ်က္ ၾကံသမွ်ေပ်ာက္ ျဖစ္ရပါသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ ခင္ညြန္ ့မွာလည္း ဘိသိုက္မသြန္းႏိုင္ဘဲ ဖိသိပ္ခံရကာ ေဗဒင္အက်ိဳး တန္ခိုးက တစစီျဖစ္ကာ အက်ဥ္းစံခဲ့ ရသည္။

ခုလည္း သန္းေရႊႏွင့္ ေမာင္ေအး လုပ္လာသည္မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဥပၸါတသႏၱိေစတီကို တည္ပါေတာ့သည္။ ေစတီကို မေျပာခင္ ေလာေလာလတ္လတ္သန္းေရႊနဲ့ ့ ေမာင္ေအးတို ့၏ ႏွစ္ျမႊာ တစ္ရြက္ျမိဳ ့တည္တာေလးကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ "ေရႊျပည္ေအး" ျမိဳ ့ကို တည္တာေလ သန္းေရႊရဲ့ ေရႊနဲ ့ေမာင္ေအးရဲ့ ေအးကို ေပါင္းျပီး တည္တာ ပါ။ ဟုမၼလင္းျမိဳ ့မွာ တည္တာဆိုေတာ့ ေဗဒင္က ေျပာတဲ့ စကားပါ ဘဲေလ။ ၂၀၀၈ က ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္ၾကည့္ လွ်င္လည္း သိႏိုင္ပါတယ္။ သန္းေရႊကိုဂဏန္းဖြဲ ့လွ်င္ (သန္း+ေရႊ) (၆+၄)=၁၀ ျဖစ္သလို ၊ ၂၀၀၈ ကလည္း တစ္ ဆယ္။ ေမလ(၁၀)ရက္မွာ သန္းေရႊက ဆယ္သံုးလံုးနဲ ့ ဝိုက္သြားတာပါဘဲ။ တကယ္ေတာ့ ေရွးလူႀကီးမ်ား ေျပာ ခဲ့ တဲ့ "ေအာင္ျမင္လိုက ဆယ္ေရွာင္ၾက" ဆိုတာကို သန္းေရႊက ကက္ကင္းရိုက္ျပီး တစ္ဆယ္ကိုထပ္ ေပါင္း ျပီး တစ္ယူ သြားတာ ပါဘဲ။

သန္းေရႊရဲ့ ဆရာမ်ား ေတာ္ပါတယ္။ ခုလည္း သူ ့ဆရာမ်ားက ၂၀၀၈ ကေအာင္ပြဲကို သေဘာက်ျပီး ဟုမၼလင္း(ဟုမ္း+လင္း) (၆+၄)=၁၀ မွာ ေရႊျပည္ေအးကို တည္တာပါ။ ေရႊျပည္ေအးမွာ သန္းေရႊကို ဦးစားေပးျပီး ေရွ ့က ထားသလို (ေရႊျပည္ေအး)ကို ေပါင္းပါလွ်င္ (၄+၅+၁) ဆိုေတာ့လည္း တစ္ဆယ္ပါဘဲေလ။ သန္းေရႊဟာ သူ ့အ တြက္ စေနျဂိဳလ္အထြက္ကို ေနျပည္ေတာ္ကို ေျပာင္းျပီး ရန္ကုန္မွ ေသာၾကာအရပ္ ေျမာက္ဘက္ ကို ဦးတည္
ေရြ ့ လိုက္ တာပါဘဲ။ ဒါေတာင္မွ စေနကဒုကၡေပးလို ့ေဆးရံု တက္လိုက္ရ ေသးတာကို။ ေနျပည္ေတာ္ကို ေပါင္း ၾကည့္ လွ်င္ လည္း(ေန+ျပည္+ေတာ္) ဆိုေတာ့ (၇+၅+၇)=၁၉ ျဖစ္သည့္ အတြက္ (၁၉)ကို ထပ္ေပါင္းေသာ္ (၁+၉) =၁၀ ဆိုတာ ကို ေတြ ့ရသည့္ အတြက္ သန္းေရႊဟာ ဓါတ္တူနံတူ ေဆးဖက္ယူ ဆိုသည့္ ျမန္မာ့နည္းကို သံုး ျပီး စီမံ ေနတာပါဘဲ

ဒါေပမဲ့ သန္းေရႊရဲ့ ဆရာမ်ား ဘယ္ေလာက္ဘဲ စီမံမႈ ေကာင္းေကာင္း သူတို့ မသိႏိုင္တဲ့ လွ်ိဳ့ဝွက္ေသာ ေဗဒင္ပညာရပ္ရဲ့ အတိတ္နိမိတ္ဆိုတာက သန္းေရႊနဲ ့ သူဆရာမ်ားကို ပညာေပး ေနပါေတာ့သည္။ ၂၀၀၈ မွာ သန္းေရႊ က တစ္ဆယ္ကို သံုးျပီးေအာင္ပြဲခံမယ္ လုပ္ေတာ့ "နာဂစ္" (နာ+ဂစ္) (၇+၂)=၉ က ဝင္ေမြေတာ့ သန္းေရႊတို ့ ထင္ သေလာက္ မျဖစ္ခဲ့သလို အရွက္ေတာင္ ရခဲ့ရပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ နာဂစ္ကို သူတို ့ သတိ ထားပံု မေပၚ ပါဘူး" ေရႊျပည္ေအး" ျမိဳ ့သစ္ကို တည္ျပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ ဥပၸါတသႏၱိ ေစတီေတာ္ကို လာမည့္ တေပါင္း လ ျပည့္ ေန ့မွာ ထီးတင္ေတာ့မယ္ ဆိုပါလား။ ဘုရား တည္တာက ကုသိုလ္ပါ ထီးတင္ေတာ့ ေကာင္းမႈ ျဖစ္တယ္ ဆို ေပမဲ့ သန္းေရႊအတြက္ေတာ့ " ၂၀၀၉ "မွာ အသက္ဆံုးလို႕ ေသဆံုး ကိန္းကို ဆိုက္ေရာက္ ေနပါျပီေပါ့။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ရဲ့ ၁၀ လ ပိုင္းကို သာ ေက်ာ္လြန္ျပီး အသက္ရွည္ရင္ သန္းေရႊကို ဘုရားလုပ္ျပီးေတာင္ ကိုးကြယ္ပါ့မယ္ဟု ေျပာခ်င္ ပါေသးတယ္။
( ပညာေက်ာ္ )
(ယခုျဖစ္လာႏိုင္မဲ့ ပံုစံကို မေရးဘဲ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းမွာ သူခိုးကို ဓါးရိုး မကမ္းလို၍ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္သိလိုသူမ်ား ရွိပါက စာေရးသူကို ဆက္သြယ္ျပီး ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။)

1 comment:

  1. (၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ရဲ့ ၁၀ လ ပိုင္းကို သာ ေက်ာ္လြန္ျပီး အသက္ရွည္ရင္ သန္းေရႊကို ဘုရားလုပ္ျပီးေတာင္ ကိုးကြယ္ပါ့မယ္ဟု ေျပာခ်င္ ပါေသးတယ္။)
    ဆိုတဲ့ ဆရာသမားေရ....ခုက် ဘာလို ့အျမီးကုပ္ေနရတာလဲ..

    ReplyDelete