3.06.2009

Anti Adhamma Army ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ေအသုံးလုံး အဓမၼဆန္႕က်င္ေရး လွ်ိဳ႕၀ွက္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္း

AAA

Your browser may not support display of this image.

Anti Adhamma Army

စတင္ဖဲြ႕စည္းသည့္ေနရာနွင့္ ေန႕ရက္

လုံျခံဳလွ်ိဳ႕၀ွက္သည့္ နယ္ျခားတစ္ေနရာတြင္ ၁၇-၀၂-၂၀၀၉ ရက္ေန႕တြင္ ဖဲြ႕စည္းသည္။ ဤတပ္ဖဲြ႕၀င္ မ်ားသည္ လက္ရွိ နအဖတပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရွိ အရာခံ တပ္မေတာ္သားမ်ားလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ပါ၀င္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

လူထုအေပၚ မတရားအနိုင္က်င့္သည့္ အဓမၼသမားမ်ားကို ရသည့္နည္းျဖင့္ ဆန္႕က်င္ရန္

ဖဲြ႕စည္းသည့္ပုံစံ

တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ အနည္းဆုံး တပ္ဖဲြ႕ေလးေယာက္ရွိရမည္။ျမန္မာျပည္ ေနရာ အနွံ႕အျပား ေတာေရာ ျမိဳ႕ပါ မက်န္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ဖဲြ႕စည္းမည္။ မတရားမႈ အဓမၼကို ဆန္႕က်င္လိုသူ မည္သူမဆို တပ္ဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္နိုင္္သည္။

တစ္ေယာက္ဆီတြင္ အစြယ္အပြား ေလးေယာက္ရွိရမည္ ဥပမာ….

Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.

Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.Your browser may not support display of this image.

စတင္ဖဲြ႕စည္းသူမ်ား

     ၁။ဗိုလ္သာေက်ာ္

     ၂။ဗို္လ္ရန္နိုင္

     ၃။ဗိုလ္သံမဏိ

     ၄။ဗိုလ္ေက်ာ္ေအာင္

မွတ္ခ်က္။ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းသူမ်ားသည္ နာမည္ေျပာင္းရမည္ ၄င္းနာမည္ေရွ႕တြင္ ဗိုလ္ထည့္ရမည္။ အဂၤလိပ္ သခင္မ်ားကိုတိုက္ရန္ ျမန္မာသခင္မ်ား ေပၚေပါက္လာပုံနွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္။ ဗိုလ္မ်ားကိုတိုက္ရန္ ဗိုလ္ ထည့္ ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိနာမည္ေရြးရာတြင္ ထူးျခားသည့္ နာမည္မ်ားေရြးရန္ အၾကံျပဳသည္။ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္မ်ားလည္း ေပးအပ္မည္။

ေအသုံးလုံး လွ်ိဳ႕၀ွက္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ အမွတ္အသား

Stop Sign ေခၚ လက္၀ါးအမွတ္အသားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ လႈပ္ရွားမႈ၏ အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ လက္၀ါးတံဆိပ္ သည္ လူထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မတရားဖမ္းဆီး ဖိနွိပ္မႈမ်ား၊ မတရား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား၊ ရုံးေတာ္မ်ား တြင္ မတရားဆုံးျဖတ္ေထာင္ခ်ေသာ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၁။တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ၾကံ့ဖြတ္ စြမ္းအားရွင္မ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာ မိသားစု သန္းေခါင္စာရင္း ၄င္းတို႕၏ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၄င္းတို႕၏ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ရေအာင္စုေဆာင္းရမည္။ ၄င္းတို႕၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ မ်ားအား သံဃာသတ္ သာသနာဖ်က္သူမ်ား၊ နအဖစ္အုပ္စု၏ အလိုေတာ္ရိ ဖြတ္ၾကားမ်ား အျဖစ္နာမည္ ပ်က္ စာရင္း၀င္မ်ားအျဖစ္ အင္တာနက္မွလည္းေကာင္း ျမန္မာျပည္ ေနရာအနွံ႕အျပားတြင္ လည္းေကာင္း ေၾကညာ မည္။

၂။ အထက္ပါ နာမည္ပ်က္ စာရင္း၀င္မ်ား၏ အိမ္ေခါင္မိုးမ်ားကို လစ္ရင္လစ္သလို ေက်ာက္ခဲမ်ား အုတ္ခဲ က်ိဳးမ်ား ေလာက္ေလးခြမ်ားျဖင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ ၂ ေယာက္ ၃ ေယာက္ စသည္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရမည္။ ဤတိုက္ ခိုက္နည္းကိုပု႑ကတိုက္နည္းဟု ေခၚဆိုရမည္။ ညအေမွာင္ မီးပ်က္ခ်ိန္သည္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား အတြက္ အေကာင္းဆုံး လႈပ္ရွားရန္အကြက္ျဖစ္သည္။ မီးပ်က္ေနျခင္းသည္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအတြက္ အထူးအခြင္ ့အေရး ျဖစ္သည္။ မီးပ်က္ေနျခင္းသည္ နအဖစစ္အာဏာရွင္က လူထုကို အခြင့္အေရးတစ္ခုေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ မီးပ်က္ေန၍ စိတ္ပ်က္မေနၾကပါနဲ႕။

၃။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူထုအေပၚနွိပ္စက္ေသာ ေက်းရြာ ရယကမ်ားအား ေခါင္းငုံ႕မခံ ျပန္လည္ တြန္းလွန္ ၾကရ မည္။

အဓမၼသမားမ်ားကို ဆန္႕က်င္ရန္လူတိုင္းတာ၀န္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအတြက္ေဆာင္ပုဒ္မ်ား

  ဓားရွိရင္ ဓားေသြး၊ လွံရွိရင္ လွံခႊ်န္၊

  ေၾကာက္စိတ္ေပၚရင္ ေလာက္စလုံး လုံးျပီးေျဖာက္။

  ဒူးေလးနဲ႕မွ်ား အသင့္ျပင္ထား။

  စမုတ္တံ ဂ်င္ကလိ အိမ္တိုင္းရွိရမည္။

  ဤေဆာင္ပုဒ္မ်ားသည္ ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္သည့္ေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

  လွိ်ဳ႕၀ွက္ဆက္သြယ္ရန္

  ေအသုံးလုံးတပ္သို႕ ၀င္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါ အီးေမးလ္အတိုင္း ဆက္သြယ္ပါ။ လက္ရွိ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားနွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား အာမခံခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္။

အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး စစ္ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ငါတို႕တိုက္ပဲြ၀င္မည္

အီးေမးျဖင့္ ေပးပို႔လာေသာ ေၾကျငာခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ Saffrontoward.blogspot.com အေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား ကို လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အမွန္တရား ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ယခုေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေသာ အဖြဲ႕သည္...........
၁။အမွန္တကယ္ ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းဟု ခိုင္မာေသခ်ာစြာ သိရွိရျခင္း။
၂။ယခု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမ်ားသို႔ အမွန္အတိုင္း တင္ျပလိုျခင္းေၾကာင့္ တင္ျပေပး လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment