3.09.2009

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (Generation Wave)၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

မီးတိုက္ပြဲ ေရတိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲႀကစို ့ ျပည္သူတို ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လက္ရိွၾကံဳေတြ႕ ခံစားေနရေသာ ေရမီး မရရိွသည့္ ဒုကၡမွာ အေျခခံေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲရက္အတြင္း ပိုမိုဆိုး၀ါးလာပါသည္။

ေရမီး ပံုမွန္မရရိွမႈေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပိုမိုက်ပ္တည္းျပီး ဆံုးရံႈးနစ္နာၾကရပါသည္။


ထို႔အျပင္ လာလိုက္ပ်က္လိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲေနေသာ အင္မတန္ဆိုး၀ါးသည့္ မီးေပးစနစ္ေၾကာင့္ ၀ါယာေရွာ့ခ္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ကာ မီးေလာင္မႈမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚေပါက္လ်က္ရိွပါသည္။
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးကိစၥျဖစ္ေသာ ေရမီးကိုပင္ ေျပလည္ေအာင္
ေျဖရွင္းမေပးနိုင္ေသာ အာဏာရွင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ငံု႔ခံ မေနပဲ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ဆင္ႏႊဲၾကရန္ အသင့္ျပင္ထားဖို႔ လိုအပ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း Generation Wave (မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး) မွ ပိုစတာလႈပ္ရွားမႈ၊ နံရံေဆးမႈတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မတ္ လ (၇) ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (Generation Wave)။
နစ္ေနမန္းဘေလာ့မွ

No comments:

Post a Comment