3.09.2009

၂၀၁၀ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ UN,EU ႏွင့္ ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီ အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိ္ုမႈ ကမ္ပိန္း


စာရြက္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုသူမ်ား ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္ျမန္မာျပည္သူ လူထုတို႕၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵျပဳလႊာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ျမန္မာျပည္သည္ စတင္ စစ္အာဏာ သိမ္းခံခဲ့ရေသာ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႕ မွစ၍ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူသားခ်င္းတန္းတူညီခြင့္မ်ား လံုျခံဳမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး၍ ဂုဏ္သိကၡာ ကင္းမဲ့ေသာ အျဖစ္ႏွင့္ေနထိုင္ခဲ့ရသည္မွာ ၄၇ႏွစ္တိုင္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

၁၉၆၂ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း သည္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စစ္တပ္ အလိုက် ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ေရးေကာက္ပြဲ က်င္းပကာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အျဖစ္ကို ခံယူခဲ့ေပသည္။

ထိုအခ်ိန္မွ အစျပဳ၍ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝေသာ၊ အာရွ၏ စပါးက်ီ အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ေသာ၊ အဆင့္အတန္းရွိေသာ ပညာေရး၊ ခိုင္မာ၍ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ေငြေၾကး စသည့္ လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ အေနအထားမ်ားမွ ျမန္မာျပည္သည္ ယခုအခါ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ စာရင္းဝင္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံ အဆင့္သို႕ နိမ့္က်ခဲ့ ရသည္ကို ေတြ႕ရ ေပမည္။

ဖိႏွိပ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ လြဲမွားေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားတြင္ အဆိုးဆံုး အခ်က္မွာ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဖ်က္သိမ္း ပစ္ခဲ့ရာ ျပည္သူလူထုအားလံုး မ်ားစြာ ဆံုးရႈံး နစ္နာခဲ့ၾကရၿပီး ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ပင္ ကမၻာေက်ာ္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ရကာ တပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ကို အၿပီးတိုင္ ရိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္ဆီး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သို႕ရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္ ေနဝင္း၏ လက္သပ္ေမြးထားေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၈၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို အတင္းအဓမၼလုယူ ခဲ့ၾက ျပန္ပါေတာ့သည္။

အစတြင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖၚေဆာင္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု ေၾကျငာေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ရြံမုန္းေန ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီမွ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၃၈၂ ေနရာ၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၂ ေက်ာ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က နအဖ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က “လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလွ်ားသို႕ျပန္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ေဖၚ ေၾကျငာ ခဲ့ပါေသးသည္။

တကယ္တမ္းတြင္မူ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူေပးရမည့္ အစား ၁/၉၀ ဥပေဒကို ျပဌာန္း၍ ဖြဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပအေဒကိုသာ ေရးဆြဲရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လိမ္ညာခဲ့ၿပီး အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုတ္ကိုင္ထားခဲ့ပါသည္။

အနာဂါတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈကို စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ခုတံုးလုပ္ကာ တရားမဝင္ အာဏာသိမ္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျပန္ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ အနိုင္ရ ပါတီ NLD မွလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတုအေယာင္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို သပိတ္ေမွာက္ နႈတ္ထြက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

၂၀၀၃ခုနွစ္ ေမလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဒီပဲယင္းတြင္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားကိုယ္တိုင္ တိုက္ရုိက္ကြပ္ကဲ၍ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။

ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိေသာအခါမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈႀကီးကို ဖုံုးကြယ္ အာရုံေျပာင္း ရန္အတြက္ လမ္းျပေျမပံု ၇ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုလမ္းျပ ေျမပံု၇ခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို မည္သည့္နည္းနဲ႕မဆို စစ္တပ္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္သြားမည္ဟု မီးေမာင္း ထိုးျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနွင့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားဘက္မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ ျပသနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ လမ္းစျဖစ္ေသာ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုမူ ခါးခါးသီးသီးျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ခုနွစ္ အတြင္း၌ နအဖ မွ ေလာင္စာဆီေစ်းနႈန္းမ်ားကို ရုတ္တရက္တိုးျမွင့္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေလာင္စာဆီေစ်းနႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို မတရား ဖမ္းဆီး ျဖိဳခြဲခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈအတြက္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလက သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ ေမတၱာပို႕ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ကိုလည္း ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီး နွိပ္စက္ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ျပန္ပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ နအဖတို႕မွ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ေမလတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳမဲေပးပြဲနွင့္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ေမလ၂ရက္ေန႕၌ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းႀကီးသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသႏွင့္ အျခားေဒမ်ားသို႕ တိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီး သြားခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မိုးေလဝသ ဌာနႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မိုးေလဝသ ဌာနမ်ားက ႀကိဳတင္အသိေပးခ်က္မ်ား အသီးသီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကံအေၾကာင္းမလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႕ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမ်ား မရရွိခဲ့ပဲ သာမန္ မုန္တိုင္းတခုဟုသာ ထင္မွတ္ခဲ့ၾကရာ လူသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး လူသန္းႏွင့္ခ်ိီ၍ အိုးအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆံုးရႈံး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ ရပါသည္။

သို႕ရာတြင္ အာဏာကိုသာ အရႈးအမူးျဖစ္ေနသည့္ နအဖတို႕က ထိုလ ၁၀ရက္ေန႕တြင္ပင္ ပ်က္စီးၿမိဳ႕နယ္ အခ်ိဳ႕ကို ခ်န္လွ်ပ္၍ ၄င္းတို႕ အလိုက် ဖြဲ႕စည္း ပံုဥပေဒကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳျပဌာန္း လိုက္ပါသည္။ရိုးသားမႈမရွိဟု ခိုင္မာေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေထာက္ခံမႈရခဲ့သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ပါေတာ့သည္။

၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကပင္ေၾကျငာထား ေသာ္လည္း။ ႏုိင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ားကို မတရားအမႈဆင္ကာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသးသည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါသည္။

ျပန္လည္ျခံဳငံု သံုးသပ္ရလွ်င္ -

၁။ယခုလက္ရွိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ယခင္၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ငယ္ေမြး ျခံေပါက္မ်ား သာျဖစ္ေနျခင္း။

၂။အမွန္တကယ္ အာဏာလြဲေျပာင္းရမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကလိန္က်၍ ဂတိကဝတ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း။

၃။ROAD MAP ခုႏွစ္ခ်က္တြင္ ျပည္သူတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို ေဖၚေဆာင္သည့္ အခ်က္ တစံုတရာ မပါရွိ္ပဲ သူတို႕အာဏာတည္ၿမဲေရးကိုသာ အာမခံခ်က္ ရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္ျခင္း။

၄။ထို ROAD MAP ခုႏွစ္ခ်က္ အတိုင္းသြားေနျခင္းသည္ အသစ္ေဖၚေဆာင္ရန္ သို႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ပဲ ယခင္ကဲ့သို႕ အာဏာကို စစ္အာဏာရွင္ မ်ားကပင္ ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္က လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္ျခင္း။

စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထို၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲ မ်ားကို ေျပလည္ေစမည့္ ထြက္ေပါက္မဟုတ္ပဲ ျမန္မာျပည္ အတြက္ ဆိုးရြားသည့္ စစ္ကၽြန္ သံသရာကို တပတ္ျပန္လည္ေစမည့္ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သာျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား မ်ားက ရႈျမင္ၾကပါသည္။

ထိုအတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တားဆီးေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ ျပသနာ အရပ္ရပ္ကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံု ညွိႏိႈင္္း အေျဖရွာၾကေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ၾကာ ခံစားေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ တရပ္ကို ျပသေသာ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား စစ္ကၽြန္ဘဝသို႕ အၿပီးတိုင္ သြတ္သြင္းမည့္ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အၿပီးတိုင္ ရပ္တန္႕ပစ္ရန္ ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အတြက္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္း ပိတ္ဆို႕ဖိအားေပးျခင္း၊ ျပစ္တင္ေဝဖန္ ရႈံခ်ျခင္း စသည္တို႕ကို ဒိမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစား တန္ဘိုးထားၾကေသာ ႏိုင္ငံ တကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အားလံုးက ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကပါရန္ ယခု လက္မွတ္ေရးထိုးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ျမန္မာျပည္သူ လူထု တရပ္လံုး ကိုယ္စား ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆို အပ္ပါသည္။


အြန္လိုင္းမွလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ဤေနရာတြင္ႏိွပ္ပါ

No comments:

Post a Comment