4.24.2009

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္ဆဲ

E-mail Print
လာမည့္အပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ အထူးအစည္းအေ၀း တရပ္ကို ေခၚယူထားသည္။

NLD ပါတီက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တခဲနက္အႏိုင္ရရွိထားသည့္ ပါတီျဖစ္ၿပီး ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ပင္ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားကို တရား၀င္ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေပးေနသည့္ ပါတီလည္းျဖစ္သည္။ ပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားၾကရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားအဆင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးမွ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္ဌာနခြဲမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္မွစ၍ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ကာလအတြင္း NLD ပါတီက က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ က်င္းပသည့္အစည္းအေ၀းႀကီးဆို၍ ၂ ခုသာေခၚယူႏိုင္ခဲ့သည္။ တႏိုင္ငံလံုး ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ အခ်ိန္က တႀကိမ္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ႏွစ္ႀကိမ္သာေခၚယူႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးခ်ယ္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မည့္သူအမ်ားအျပားကို စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀း အထမေျမာက္ႏိုင္ဘဲရွိခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်မက ပါတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ခရီးသြားလာေရးကိစၥမ်ားကို လည္း အာဏာ ပိုင္မ်ားက ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခဲ့ေသးသည္။

၁၉၉၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ပိတ္ပင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈျပဳထားဖူးသည္ႏွင့္အညီ NLD ပါတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားကလည္း ယခုတႀကိမ္အစည္းအေ၀းေခၚဆိုထားမႈကို အာဏာပိုင္မ်ားက မည္သို႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ မည္ကို ရင္ေမာစြာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

ယခုလအေစာပိုင္းက အသက္ ၉၁ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သူ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အထူးအစည္း အေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာဖိတ္စာအရ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသူမ်ား ထံသို႔ စာတမ္းမ်ား တင္သြင္းရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

စာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ယခုပါတီ လက္ရွိရင္ဆိုင္ ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားပါ၀င္မည္ဟု ယူဆရၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥလည္း ပါ၀င္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
အကယ္၍ စစ္အစိုးရကအနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး၌ စစ္တပ္ကလႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ႏိုင္မည့္အေနအထားကိုယူထားေသာ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ သေဘာတူညီမည္ဆိုပါက စစ္အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း အေပးအယူျပဳရန္ အသင့္ ရွိေၾကာင္း၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD ပါတီက ၎၏ လက္ရွိ ရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျပန္လည္လႊတ္ေပးေရး အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မတ္လ၂၇ရက္ေန႔၊ တပ္မေတာ္ေန႔က်င္းပရာ၌ ေျပာခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္း၌မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကNLD ပါတီ ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အားလံုးကိုပယ္ခ်ခဲ့သည္။

"ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံု"ဟုေခၚဆိုထားသည့္ စစ္တပ္ကေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ လမ္းေၾကာင္း၌ အေပးအယူ ျပဳရန္ ကိစၥမရွိ ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ၏ ဒုတိယအႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးက လည္း မၾကာေသးမီ က စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရဆိုလွ်င္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အနည္းဆံုး ၃ ေနရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ တင္သြင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို NLD ပါတီက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီဆိုပါစို႔။ ဤအခ်က္သည္ NLD ရပ္တည္ေရး အတြက္ မ်ားစြာစိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေနသည္။ စစ္အစိုးရက ဤေထာင္ ေခ်ာက္ျဖင့္ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား သူ႔ဘာသာနိဂံုးခ်ဳပ္သြားသည္ကိုျမင္လိုေနသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာက မည္သို႔သေဘာထားၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားဖြယ္ ရွိသည္ျဖစ္ပါေစ စစ္အစိုးရက ပါတီကိုဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲရန္ အတြက္ လက္တြန္႔ေနေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

အကယ္၍ NLD ပါတီက၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္မည္ဆိုပါကလည္း စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖြယ္ မျမင္ေခ်။ အခ်ဳိ႕ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၏ အဆိုအရ NLD ပါတီမွလြဲလွ်င္အျခားေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက တခဲနက္လူထုေထာက္ခံ အား ေပး၍ အႏိုင္ရဖြယ္မျမင္ဟု ဆိုၾကသည္။

NLD ပါတီကအႏိုင္မရႏိုင္ေအာင္ စစ္အစိုးရက ပံုမွန္သံုးေနက်နည္းနာမ်ားကို ဆက္၍သံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္ လိမ့္ဦးမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အၾကမ္းဖက္ ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျပဳလိမ့္ဦးမည္ပင္ျဖစ္သည္။ မဲခိုးမဲလိမ္ညစ္ပတ္မႈမ်ားလည္း မလြဲမေသြ ရွိလာလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္၂၀ေက်ာ္ရပ္တည္လာခဲ့ရသည့္ခရီးတြင္ NLD ပါတီအေနႏွင့္ စစ္အစိုးရက အႀကိမ္ႀကိမ္ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရ သည္။ အခ်ဳိ႔ေသာေရြးခ်ယ္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေသဆံုးသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႔မွာလည္းျပည္ပ သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္ အထိန္းသိမ္းခံေနရ၊ အက်ဥ္းခ်ခံေနၾကရ သည္။ ႏိုင္ငံတ၀န္းရွိ ပါတီရံုးခြဲမ်ားလည္း ပိတ္ပင္ခံခဲ့ၾကရၿပီး ၎တို႔ပါတီအဖြဲ႔၀င္ အမ်ား အျပားမွာဖိႏွိပ္ေႏွာင့္ယွက္ ခံရျခင္း၊ ပါတီ မွႏႈတ္ထြက္ေစရန္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကဦးေဆာင္၊ၾသဇာအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတခုအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မၿပီးဆံုးေသးသည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသး ေၾကာင္း NLD ပါတီကေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားပါသည္။

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္အံတုေနရသည္မွာ ခက္ခဲလွေသာ၊ မလြယ္ကူ လြန္းလွ ေသာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎တို႔ကသေဘာေပါက္နားလည္ထားၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း NLD ပါတီကသေဘာေပါက္ထားသင့္သည္မွာ ၎သည္ ယခုတိုင္လက္နက္ႀကီးငယ္မ်ား တပ္ဆင္ထားၾက သည့္စစ္အစိုးရကိုၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ စစ္အစိုးရ၏ အသည္းႏွလံုးထဲစိမ့္ေနေအာင္ ေၾကာက္ရြံ႔ေနရဆဲျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္ဟူေသာ ၎၏အားေကာင္းခ်က္ကိုေမ့ေလ်ာ့မထားသင့္ပါ။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည္ျဖစ္ေစ မ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိျပည္သူတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာခြန္အားကိုကုိယ္စားျပဳထားေပးသည့္ အဖြဲ႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားက ေကာင္းေကာင္း အမွတ္ရေနၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ။

No comments:

Post a Comment