4.10.2009

မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသုိလ္ (ဘန္ေကာက္)


ေနာက္ခံသမိုင္း

မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသုိလ္ဟာ ဘာသာေရးတကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၅.ဆက္ေျမာက္ ရာမ ဘုရင္ျဖစ္တ့ဲ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ ဘုရင္က တည္ေထာင္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္၊ တကၠသုိလ္ကုိလည္း တည္ေထာင္ခဲ့တ့ဲ ဘုရင့္ရဲ႕ အမည္ကုိလုိက္ျပီး မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသုိလ္ဆုိျပီး မွည့္ေခၚခ့ဲပါတယ္၊ (ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ားက သူတုိ႕ ဘုရင္မ်ားကုိ ရာမ ၁- ၂ စသည္ျဖင့္ ေခၚဆုိၾကသည္။) ရည္ရြယ္ခ်က္က ဗုဒၶသာသနာကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ႕ျဖစ္ျပီး ရဟန္းေတာ္မ်ား သာမက ဗုဒၶဘာသာကုိ စိတ္ပါ၀င္စားသူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ သင္ၾကားခြင့္ျပဳထားပါသည္၊ ယင္း တကၠသုိလ္ၾကီးကုိ သာသနာသကရာဇ္ ၂၄၃၂-ခု၊ ခရာဇ္ႏွစ္ ၁၈၉၀-ခု၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၈.ရက္ေန႕မွာ တည္ေထာင္ခ့ဲ ပါတယ္။ ယင္းတကၠသုိလ္မွာ B.A တန္းႏွင့္ M.A တန္းးမ်ားကုိ အဂၤလိပ္လုိေရာ ထုိင္းလုိပါ ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာနွင့္ သင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္၊

B.A တန္း၀င္ခြင့္

B.A တန္းကုိ တက္ခ်င္တ့ဲျမန္မာေက်ာင္းသားဟာ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္း သီလရွင္ဆုိယင္ အနည္းဆုံး အၾကီးတန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရပါမယ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိယင္ ၁၀.တန္းေအာင္ရပါမယ္၊ မူရင္းေအာက္လက္မွတ္ဟာ ျမန္မာဘာသာနဲ႕ဆုိလ်င္ေတာ့ ႏုိထရီျပန္ဖုိ႕လုိပါတယ္၊ အဂၤလိပ္လုိ ေရးထားပါက ျပန္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ၊ က်န္တ့ဲလုိအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ကုိယ္ေအာင္ျမင္ထားတ့ဲ စာေမးပဲြ အမွတ္စာရင္း၊ သာသနာေရး၀န္ၾကီး ဌာန ေထာက္ခံစာမ်ား လုိအပ္ပါမယ္၊ အဂၤလိပ္ပရုိဂရမ္ တက္မည့္သူမ်ားဟာ အဂၤလိပ္စာကုိ ေကာင္းေကာင္း ေလ့လာျပီးသူ ျဖစ္သင့္ျပီး အက္ေဆးကုိလည္း ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္း လက္တန္းေရးႏုိင္သူျဖစ္က ပုိအဆင္ေျပပါသည္၊ သုိ႕မဟုတ္ပါက ပညာသင္ႏွစ္ အတြင္းမွာ အခက္ခဲေတြ႕ႏုိင္ျပီး မ်က္ႏွာငယ္ရတတ္ပါသည္၊ B.A တန္းကုိ ေလးႏွစ္သတ္မွတ္ထားျပီး ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ Semester တစ္ခုကုိ ဘတ္ ၅၀၀၀ သြင္းရပါသည္၊ (က်ပ္တစ္သိန္းခြဲခန္႕) တစ္ႏွစ္လ်င္ Semester ႏွစ္ခုရွိျပီး ေလးႏွစ္ဆုိလ်င္ Semester ရွစ္ခုရွိ ပါမည္၊ ေလးႏွစ္စာ ကုန္က်စရိတ္ကား ဘတ္ေငြ ၄၀၀၀၀ ရွိပါမည္၊ (က်ပ္ ၁၄.သိန္းခန္႕) B.A တန္းတြင္ ဘာသာရပ္ ၇.ခုရွိျပီး စိတ္၀င္စားစရာလည္းေကာင္းပါသည္၊ သခ်ၤာနဲ႕ အဂၤလိပ္စာမ်ားလည္း ပါပါသည္၊ ၀င္ခြင့္ေဖါင္မ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီတြင္ စတင္လက္ခံေလ့ရွိျပီး M.A တန္းအတိုင္း ၀င္ခြင့္ကုိ ေရးေျဖေကာ ႏွဳတ္ေျဖပါ ေျဖရပါသည္၊ ေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကား General knowledge in Buddhism (Four Nobel Truths & Eight-fold Nobel Paths, etc) နဲ႕ English Proficiency မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

M.A တန္း၀င္ခြင့္

M.A တန္းကုိတက္ေရာက္လုိသည့္ေက်ာင္းသားသည္ အနည္းဆုံး ဓမၼာစရိယ သုိ႕မဟုတ္ တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ B.A ေအာင္ထားျပီးသူျဖစ္ရပါမည္၊ ဓမၼာစရိယေအာင္လက္မွတ္ျဖစ္ပါက ႏုိထရီ အဂၤလိပ္လုိျပန္ရန္လုိအပ္ျပီး သာသနာ့တကၠသုိလ္မွ ေအာင္လက္မွတ္ျဖစ္ပါက အဂၤလိပ္လုိ ပါျပီးျဖစ္၍ ျပန္ရန္မလုိေတာ့ပါ၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဒီဇင္ဘာလကုန္တာနဲ႕ ၀င္ခြင့္ေတြကုိလက္ခံတတ္ျပီး မတ္လ အလယ္ေလာက္မွာ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ က်င္းပေလ့ ရွိပါတယ္၊ ေရးေျဖေကာ ႏွဳတ္ေျဖပါ ေျဖရပါတယ္္၊ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲမွာေတာ့ General Knowledge in Buddhism နဲ႕ English Proficiency ေမးခြန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ပညာသသင္ႏွစ္ကုိ ၅-ႏွစ္သတ္မွတ္ထားျပီး (Course Works) သင္တန္းကာလ ၂-ႏွစ္ျဖစ္ျပီး (Thesis) က်မ္းေရးရန္ ၃-ႏွစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္၊ တတ္ႏုိင္ပါက သင္တန္းျပီးျပီးခ်င္းလည္း က်မ္းကုိ တင္ႏုိင္ပါသည္၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးရမည္ျဖစ္ကာ အနည္းဆုံး စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀ ပါရွိရပါမည္၊ အဂၤလိပ္လုိ ေရးရပါမည္၊ M.A တန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ ဘတ္ေငြ ၁၅၀၀၀၊ (ေဒၚလာ-ေလးရာေက်ာ္) ေပးသြင္းရပါတယ္၊ ဖုိင္နယ္စာေမးပြဲမွာ အမွတ္ေကာင္းျပီး Credit မ်ားမ်ားရပါက Tuition Fee Scholarship ရျပီး ပုိက္ဆံထပ္သြင္းစရာ မလုိေတာ့ပါ၊ စာေမးပြဲက်ပါက ဘာသာအလုိက္ Tuition Fee ထပ္သြင္းရပါသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားနွင့္ ေနရာအခက္အခဲ

မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္သည္ ပညာေရးတစ္ခုကုိသာ တာ၀န္ယူျပီး က်န္သည့္ ေနေရးထုိင္ေရး စာေရး ေသာက္ေရးတုိ႕ကုိ တာ၀န္လုံး၀ မယူပါ၊ ဘန္ေကာက္ေရာက္လာေသာ ရဟန္းေတာ္အမ်ားဆုံး ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ဒုကၡမွာ ေနစရာပင္ျဖစ္သည္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဗဟုသုတနည္းပါးၾကေသာ သံဃာေတာ္တုိ႕က ႏုိင္ငံျခားတကၠသုိလ္ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလုိ ေနစရာ၊ စားစရာတာ၀န္ယူသည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ စားစရာအတြက္ အပူအပင္ မရွိေသာ္လည္း ေနစရာအတြက္ အလြန္႕ အလြန္ကုိ ခက္ခဲပါသည္၊ ထုိင္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္စကားကုိလည္း မေျပာတတ္ၾကရကား သူတုိ႕နဲ႕ ရင္ႏွီးမွဳ႕ရဖုိ႕၊ ေျပာဆုိဆက္ဆံဖုိ႕ အခက္ခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ရပါသည္၊ ဒါ့အျပင္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္း အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ နိမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး လူမွဳ႕ေရးအရေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အလြန္အထင္ေသးတတ္ျပီး အဆက္အဆံ သိပ္မလုပ္တတ္ၾကပါ၊ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ကံေကာင္းသည္ကား ဘန္ခယ္ဘက္မွ ၀ပ္တလုံး ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အက်န္ဘြန္တန္ ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ (၀ပ္ ကား ျမန္မာလုိ ေက်ာင္း ျဖစ္ျပီး အက်န္ကား ဆရာဟု အဓိပၸါယ္ရသည္၊) ထုိဆရာေတာ္သည္ ေရာက္လာသမ် သံဃာအားလုံးကုိ ဘာမွ မခြဲျခားဘဲ ေက်ာင္းတြင္ လက္ခံေပးသည္၊ ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ အိႏၵိယမွာ ပညာသင္ခ့ဲစဥ္က ေနရာအခက္ခဲေတြ႕ခဲ့ရျပီး ကုိယ္ခ်င္းစာကာ လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးဇင္းတစ္ပါးက ေျပာဖူးသည္၊

၀ပ္တလုံးေက်ာင္းတြင္ ေနရာရ၍ အဆင္ေျပျပီဟု ကံေသကံမကား မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးပါ၊ လက္ရ ွိျမန္မာ ရဟန္းေတာ္ အပါး ၂၀.ခန္႕တုိ႕ က်ဥ္းက်ဥ္းၾကပ္ၾကပ္နွင့္ ေနေနၾကရသည္၊ သီးသန္႕အခန္းမ်ားမရွိဘဲ ဆြမ္းစားေက်ာင္းမွာ ေရာေရာေႏွာေႏွာပင္ ေနၾကရသည္၊ အသက္ရွဳပင္ မြန္းၾကပ္လွသည္၊ မဟာခ်ဴလာ တကၠသုိလ္ကုိ လာဖုိ႕လည္း ကား မိနစ္ ၅၀-ခန္႕စီးရသည္၊ Traffic ျဖစ္ပါက တစ္နာရီေက်ာ္ပင္ ၾကာတတ္သည္၊ ဒီဒုကၡမ်ားကုိ မသိေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္တုိ႕သည္ ေငြအေျမာက္မ်ားကုန္ၾကခံကာ ဘန္ေကာက္ကုိ ပညာလာရွာၾကသည္။

ပုိဆုိးသည္ကား ရန္ကုန္ ၀င္ဒါမီယာထဲမွ ပေရာဖက္ဆာဆုိသူတစ္ေယာက္သည္ အကယ္ဒမီ တစ္ခု ဖြင့္ျပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားထံမွ ေငြအေျမွာက္အမ်ားယူကာ မဟာခ်ဴလာကုိ ေက်ာင္းဂ်ိဳင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္၊ ထုိဆရာျဖည့္လုိက္ေသာ Application Form သည္ ေကာ္ပီျဖစ္ရကား ဘန္ေကာက္ ေရာက္ေသာအခါ Form အစစ္ကုိ ဘတ္ ၅၀၀ ႏွင့္ တဖန္ထုတ္ကာ ျဖည့္ရသည္၊ ထုိဆရာအားလည္း ေက်ာင္းဂ်ိဳင္းေပးခ၊ တကၠသုိလ္မ ွျပန္ပုိ႕ေသာ ေခၚစာခ က်ပ္ ၆-ေသာင္း၊ ၇-ေသာင္း ေပးရသည္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား မလုိအပ္ဘဲ ေငြႏွစ္ခါ ကုန္ၾကရသည္၊ ပုိဆုိးသည္ကား ယင္းအကယ္ဒမီမွ ေအာင္လက္မွတ္ေရာင္းစားျခင္းျဖစ္သည္၊ ယခင္က သင္တန္းတက္၍ အတန္းျပီးသူမ်ားကုိသာ ေပးေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းမတက္ေသာ္လည္း ပုိက္ဆံေပးပါက ေအာက္လက္မွတ္ထုတ္ ေပးလိုက္သည္၊ ထုိဆရာ့အထံမွလာေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ယခုဘန္ေကာက္တြင္ အမ်ားအျပားပင္ ရွိသည္၊ ထုိရဟန္းေတာ္အမ်ားစုမွာ ေနစရာမရွိ၍ ၀ပ္တလုံးေက်ာင္းတြင္ က်ဥ္းၾကပ္စြာေန ေနၾကရသည္၊ ေက်ာင္းဂ်ိဳင္းေပးစဥ္က ၀င္ဒါမီယာထဲမွ ထုိပေရာ္ဖက္ဆာဆုိသူသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား တကၠသုိလ္မွ အားလုံးတာ၀န္ယူမည့္အေၾကာင္း၊ သူ ၾကိဳတင္၍ဆက္သြယ္ကာ စာေရးထားသည့္ အေၾကာင္းတုိ႕ကုိ ေျပာတတ္သည္ဟု ဒီေရာက္ေနေသာ ဦးဇင္းတစ္ပါးက ေျပာဖူးသည္၊

"ဦးဇင္းဆုိယင္ သူ႕ကုိ ေဒၚလာတစ္ရာေလာက္ေပးခ့ဲရတယ္၊ ေက်ာင္းဂြ်ိဳင္းခ၊ Certificate ခေပါ့၊ ျပီးေတာ့လည္း ထြက္လာခါနီး မုန္႕ဖုိးဆုိျပီး ေဒၚလာ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ေပးခဲ႕ရေသးတယ္၊ ဒီေရာက္ေတာ့ ဘာမွ အဆင္မေျပ ဘူးေလ၊ လာၾကိဳမ့ဲသူမရွိ၊ ေလဆိပ္မွာ ဘယ္သြားလုိ႕ ဘယ္လာရမွန္းမသိဘူး၊ လိပ္စာကလည္း မဟာခ်ဴလာ ဆုိတာပဲသိတာ၊ ဒီေတာ့ ေယာင္လည္လည္နဲ႕ မဟာခ်ဴလာေတာ့ ေရာက္လာပါရဲ႕၊ ေရာက္လာေတာ့လည္း ေနစရာ အတြက္ ဘယ္သူမွ တာ၀န္မယူဘူးေလ၊ ဟုိေမးဒီေမးနဲ႕ ရုံးခန္းထဲေရာက္သြားေတာ့ Sectary သီလရွင္ရဲ႕ အေကာေတာင္ခံလုိက္ရေသးတယ္၊ ဒီမွာ Accommodation အတြက္ တာ၀န္မယူဘူး၊ ေနစရာ မရွိယင္ go back home တ့ဲဗ်၊ ေနာက္ဆုံးက်မွ ေလာေလာဆယ္ ၀င္ခြင့္မေျဖခင္ တည္းလုိ႕ရေအာင္ဆုိျပီး ေက်ာင္းေလး တစ္ေက်ာင္းေတာ့ ရွာေပးလုိ႕ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ အဲဒီကလည္း အၾကာၾကီး လက္မခံဘူးဆုိေတာ့ အခု ၀ပ္တလုံးမွာပဲ ျဖစ္သလုိ ေနေနရတာေပါ့"တ့ဲ၊ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးက သူ႕ရဲ႕ အခက္အခဲကုိ အထက္ပါ အတုိင္း ရင္ဖြင့္ျပသည္၊

အကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ တကၠသုိလ္ဂြ်ိဳင္းေပးေသာအခါ ေနရာအေၾကာင္းကုိ အရင္ ရွင္းျပ ထားသည္၊ တတ္ႏုိင္သမွ်လုပ္ေပးမည့္အေၾကာင္း၊ ေနစရာေက်ာင္းကုိေတာ့ တာ၀န္ မယူႏုိင္ေၾကာင္း စသည္ေပါ့၊ တကၠသုိလ္ဂြ်ိဳင္းသည့္အခါ ေငြမကုန္သည့္နည္းကား ဘန္ေကာက္မွာ ရွိႏွင့္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္းကုိ ကုိယ္စား ေဖာင္ျဖည့္ခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္၊ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ စကင္ဖတ္ျပီး အီးေမးလ္ႏွင့္ ပုိ႕ႏုိင္သည္၊ ဒီဘက္က သူငယ္ခ်င္းက တကၠသုိလ္ကုိ သြားကာ သြင္းေပးျပီး လိပ္စာအတုိင္း ေခၚစာပုိ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္၊ သုိ့မဟုတ္ ဒီဘက္ သူငယ္ခ်င္းက ဘတ္ ၅၀၀ သြင္းျပီး ေဖါင္ထုတ္ကာ ျမန္မာျပည္က သူငယ္ခ်င္းထံ လွမ္းပုိ့၊ ျဖည့္ျပီးမွ တကၠသုိလ္ကုိ စာတုိက္မွ ျပန္ပုိ့ျခင္းျဖစ္သည္၊ ယင္းသုိ့ဆုိလ်င္ မည္သည့္ ၾကားခံ ပြဲစားမွ မလုိေတာ့ဘဲ ရဟန္းေတာ္မ်ား အကုန္အက်နည္းကာ ေက်ာင္းဂ်ိဳင္းႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္၊ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ အထက္ပါအတုိင္းပင္ ဂြ်ိဳင္းေပးသည္။

တခါက ရုံးခန္းထဲေရာက္သြားေသာအခါ Sectary က ၀င္ဒါမီယာထဲမွ ဆရာ့အေၾကာင္းေျပာျပီး Form ေကာ္ပီ ေတြဟာ တရားမ၀င္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ေတြကုိ အားနာလုိ့သာ လက္ခံရေၾကာင္း ေျပာသည္၊ အဲလုိမလုပ္ဖုိ႕ပင္ အီးေမးလ္ပုိ့ေၾကာင္း၊ ဒါေပမ့ဲ မရေၾကာင္းမ်ားပါ ပါသည္။
အကၽြနု္ပ္လည္းဒီအေၾကာင္းကုိ ၾကားေနရတာ ၾကာျပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတုိ့လည္း ၎ဆရာထံ စာမ်ား ေရးဖူးေၾကာင္း အီးေမးလ္လည္း ပုိ့ေၾကာင္း၊ သူ႕ဆီမွ လာတဲ့ ကုိယ္ေတာ္မ်ားကုိယ္တုိင္ပင္ ေနရာ အခက္အခဲ အေၾကာင္းမ်ားကုိ စာေရးေၾကာင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ေတြဆီက ပုိက္ဆံအမ်ားအျပား ယူေၾကာင္း တုိ့ကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္၊

အဲဒါမ်ိဳးကိစၥေတြ ရွိသလား ဟုအေမးခံရေသာအခါ မိမိလည္း ထုိဆရာကုိ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးၾကည့္မိသည္၊ ထုိဆရာသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးဂုဏ္ကုိ ျမွင့္တင္ေနတာလား၊ ေအာက္ဆုံးကုိ ျပဳတ္က်ေအာင္ တြန္းခ်ေနတာလား ဟူ၍ျဖစ္သည္၊

မွတ္ခ်က္။ ။ဤေဆာင္းပါးကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ တုိက္ခုိက္ေစာ္ကားလုိ၍ ေရးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္ခဲမ်ား ေျပလည္ရန္ႏွင့္ မိမိသိေသာ မဟာခ်ဴလာ တကၠသုိလ္ အေၾကာင္း ျပည္တြင္း သံဃာေတာ္မ်ား သိေစရန္ရည္ရြယ္၍သာ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သွ်င္ဥကၠဌ


ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္၊

agga777@gmail.com

No comments:

Post a Comment