5.24.2009

မဲေဆာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားေအာက္ ဆႏၵျပပြဲ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုး

အီးေမးမွၾကည့္သူမ်ား ဓါတ္ပံုမ်ားၾကည့္ရန္ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

ယေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီက မဲေဆာက္ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားေအာက္တြင္ 2009 Collective Action Committee , BPPU , FBF , Free Burma Project ,Mon National Democratic Front(LA) တို႔ ပူးေပါင္းထားေသာ Joint Action Committee ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုလႈပ္ရွားမႈတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔တခ်ိဳ႔ႏွင့္ ALC, AWU ,ABSU အဖြဲ႔မ်ား လည္းပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္ ။ မဲေဆာက္ ေဒသသည္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္မတူပဲ ဆႏၵုျပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း အားလံုး၏ စုစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဆႏၵျပပြဲကို မူလကသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ၁၂ နာရီ တိတိ တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး အထက္ပါအဖြဲ႔ အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ လက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံဃာ့ဥေသွ်ာင္ အဖြဲ႔ဝင္ သံဃာမ်ား၊ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းက ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့ေသာ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ၊ တသီး ပုဂၢလမ်ား၊ လူအခြင့္အေရးကို ျမတ္ႏိုးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စာနာမႈရွိၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စသည္ျဖင့္ စုစုေပါင္း လူတရာနီးပါးခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။
၁၂ နာရီ တိတိ အခ်ိန္တြင္ တံတားထိပ္တြင္ စုရံုးၾက၍ ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ေၾကြးေက်ာ္သံမ်ားေအာ္ဟစ္၍
တံတားေအာက္သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါသည္။“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး- ဒို႔အေရး၊ စစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရး-ဒို႔အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး-ဒို႔အေရး စသည္တို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ စသည္ျဖင့္လည္း ေတာင္းဆို ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုေနာက္ တံတားထိပ္သို႔ျပန္လာၾကၿပီး သတင္းဌာနအသီးသီး၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ဆႏၵျပပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားက တဖက္ကမ္းအနီး တံတားေအာက္တြင္ ၾကာရွည္စြာ ဆႏၵမျပရန္ တားဆီးခဲ့သည္မွလြဲ၍ ေႏွာက္ယွက္ ဟန္႔တားမႈမ်ား မျပဳခဲ့ပါ။ နာရီဝက္ေက်ာ္ၾကာ ၿငီမ္းခ်မ္းစြာ ေၾကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအးခ်မ္းစြာ လူစုခြဲသြားခဲ့ၾကပါသည္။
ဆႏၵျပသူမ်ားက ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရား အမႈဆင္ ေထာင္ခ်ရန္ စစ္အုပ္စုမွ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကၿပီး ထိုကိစၥကို ရပ္တန္းကမရပ္မခ်င္း၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မလုပ္မခ်င္း အရွိန္ျမွင့္၍ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။


၂၀၀၉ စုစည္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(ျမန္မာျပည္)

No comments:

Post a Comment