8.20.2009

ယေန႔မထူး သတင္း

ယမန္ေန႔ ညဦးပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ဘဘဦးတင္ဦး ေနအိမ္ ျခံ၀င္းအတြင္း မသကၤာဖြယ္ရာ ပုတ္သင္ညိဳတစ္ေကာင္ ေတြ႔ရွိပါသျဖင့္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အခ်ိန္မွီ၀င္ေရာက္၍ အဆိုပါ ပုတ္သင္ညိဳအား ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္း လိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္မွ လာသည့္ သတင္းမ်ားအရ ဘဘဦးတင္ဦးအား ျခံ၀င္းအတြင္း ပုတ္သင္ညိဳ ေတြ႔ရွိသည့္ အမွဳျဖင့္ အေရးယူရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အဆိုပါ ပုတ္သင္ညိဳအား အေမရိကန္အစိုးရ၏ အကူအညီနွင့္ သစ္ပင္ေပၚသို႕ ျပန္လည္ ပို ့ေဆာင္ေပးရန္ နုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊက ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ႏွင့္ တရုတ္အစိုးရမွ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးသာ ျဖစ္ျပီး အင္အားၾကီးႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္သင့္ေၾကာင္း။

ကုလသမဂၢမွလည္း ၄င္းတို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ အခ်ိန္ ၃ ရက္ ယူမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းထပ္မံရရွိပါသည္။

(ေအဘီစီဒီ သတင္းေထာက္)

(မွတ္ခ်က္။ ။အင္တာနက္မွ တဆင့္ လက္ခံရရွိေသာ စာ …)

No comments:

Post a Comment