8.20.2009

အရူးတသုိက္ႏွင့္ထုပ္ဆီးတုိးျခင္း


ေခါင္သူႀကီးက အမူးပါး
အသင္းသားေတြက နေ၀တိမ္ေတာင္
ကြင္းလယ္ေခါင္ ဖုန္ေတြလူးလုိ႔
ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္၊

စည္းေက်ာ္လုိ႔ဖမ္းထားေတာင္
ေအာင္လံထူ ဒုိ႔အသင္း
ထမင္းရည္ပူျပန္သတဲ့
ေျခကန္လုိ႔ျငင္း။

မင္းကုိႏုိင္ (၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)

No comments:

Post a Comment