8.30.2009

ျမန္မာ့ စစ္အုပ္စု၏ ရုပ္ျမင္သံၾကား MRTV မွ ကိုးကန္႔သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

နအဖ စစ္အုပ္စု၏ MRTV ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မွ ယခုလ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္ အထိစစ္တပ္ ႏွင့္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သတင္း ထုတ္ျပန ္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္၏။
ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထိုတိုက္ပြဲမ်ာား အတြင္း နအဖဘက္မွ စစ္သား ၁၁ဦးႏွင့္ ရဲတပ္သား ၂၉ဦး က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ။ ကိုးကန္႔ဘက္မွ ၈ဦး က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေၾကျငာသြားခဲ့ ပါသည္။
ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္မွ ေဒသအားလံုးကို ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီက အေျခအေန အားလံုးကို ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီျဖစ္၍ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ေျပးသြားၾကေသာ ေဒသခံမ်ားကို ျပန္လာ ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။
ထိုေဒသကို ယခုအခါ ေဒသဆိုင္ရာ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ထိမ္းသိမ္းမႈ ေအာက္တြင္ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈမ်ားရရွိေနၿပီ ျဖစ္၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ား အားလံုးကို ျပန္လာၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၱေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ ေပၚတာဆြဲမႈမ်ားကို စတင္ ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါသည္။

No comments:

Post a Comment