9.09.2009

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွုးခ်ဳပ္ဖုန္းေဆြမွ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္း

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား မေန႔က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဆြမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ လက္နက္ထုတ္သည္ဟု စြပ္စြဲထားသူ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕သမီးအိမ္ကို အိမ္ကိုလည္း လိုက္ျပၿပီး ထိုစက္ရံုကို ၿပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း၄င္းက ဆက္လက္ေျပာျပပါသည္။ ရဲ၁၄ ေယာက္ကိုသတ္ခဲ့ေသာ ကိုးကန္႕အခ်ဳပ္ခန္း ကိုလည္း သတင္းေထာက္မ်ားအားျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ကိုးကန္႔တို႔သည္ တရားမဝင္ မႈးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီး ထိုလုပ္ရပ္ မ်ားကို ဦးဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ အတူပါဝင္သြားသူ ေခါင္းေဆာင္ ၃ဦးကသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္သားမ်ားႏွင့္ ကိုးကန္႔တို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၇ မွ ၂၉ထိ ၃ရက္ၾကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါး ခဲ့ၾကရသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ ကိုးကန္႔ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေပေဆာက္ရွိန္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္နက္လူအင္အား ၈၀၀-(ဖုန္ႀကားရွင္ႏွင့္ ထြက္ေျပးသြားေသာ လူ၁၇၀အပါအဝင္)က နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ရန္ သေဘာ တူညီခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္လည္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ရက္ ကတည္းက လူအင္အား ၂၀၆၇ေယာက္ လက္နက္ ၁၃၄၅လက္ျဖင့္ ျပန္ဝင္လာခဲ့ၿပီး စစ္အုပ္စုႏွင့္ အေစာဆံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ရန္ တရားဝင္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ကိုးကန္႔ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မွ ယခု ကဲ့သို႔ အာဏာ သိမ္းယူခဲ့ျခင္္း ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ့မႈေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေနရပ္ရင္းကို စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရသည္။ ၄င္းတို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ေန႔ ညေန ၆နာရီအထိ ထြက္ေျပးခဲ့သူ ၁၅၆၀၇ ေယာက္ ျပန္လာခဲ့ၿပီဟု ေျပာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ပံုမွန္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

သတင္းေထာက္တဦး(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment