9.14.2009

၂၀၁၀ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ပြဲဟု ဖိတ္ၾကားကာ ဦးသုေဝက ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တည္ေထာင္ေၾကာင္းေၾကျငာ

Photobucket
Photobucket
Photobucket

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၄ေန႔က အခမ္းအနားတခုကို ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္လမ္း ေျမပေဒသာ ပန္းၿခံအတြင္းရွိ ေဒၚလဖင္စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ၂၀၁၀ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ပြဲဟု အမည္တပ္ကာ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီမွ ၃နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ထူေထာင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးသုေဝမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ဦးရဲထြန္းႏွင့္ အျခားတေယာက္မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရၿပီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေဆြေဆြေက်ာ္ၿငိမ္း ၊ ဦးဘေဆြ၏ သမီိးျဖစ္သူ ေနရီဘေဆြ၊ ဦးႏု၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚသန္းသန္းႏု တို႔က ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟုသိရပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တဦး(ေရႊဝါေရာင္သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment