9.25.2009

ငါးေထာင္တန္ ဂယက္နယ္စပ္ေတြမွာ ျပႆနာတက္မေန႔ည၈နာရီ သတင္းတြင္ စစ္အုပ္စု၏ ရုပ္ျမင္ သံၾကား ဌာနမ်ားက က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ တန္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာသြားခဲ့ပါသည္။
ယေန႔နံနက္ ပိုင္းမွစ၍ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေဒသ မ်ားတြင္ ျမန္မာေငြတန္ဘိုး စတင္ က်ဆင္း ေနၿပီဟု နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ား ေျပာျပ ခ်က္အရ သိရပါသည္။ ေငြလဲလွယ္သူမ်ားက ျမန္မာေငြကို ဘတ္ေငြႏွင့္ လဲေပးရန္ ျငင္းဆို ေနၾကသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ ေနထိုင္သူမ်ားက မိမိတို႔ လက္ဝယ္ရွိ ျမန္မာ က်ပ္ေငြမ်ားကို ထိုင္း ဘတ္ေငြမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ရန္ လိုက္လံႀကိဳးစား ေနၾကပါသည္။
မေန႕က ညေနပိုင္းအထိ ဘတ္ေငြ တရာလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃၁၅၀ အထိ ရရွိေသးေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ က်ပ္၃၀၀၀ ေအာက္အထိ က်ဆင္း သြားၿပီဟု သိရပါသည္ သို႔ရာတြင္ ေငြလဲလွယ္သူမ်ားက ဘတ္ေငြကိုသာ ျမန္မာ က်ပ္ေငြႏွင့္ လက္ခံလဲလွယ္ေပးၿပီး က်ပ္ေငြကို ဘတ္ေငြႏွင့္ လဲေပးရန္ကိုမူ ျငင္းဆိုေနၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ မဲေဆာက္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထို ဂယက္၏ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။

No comments:

Post a Comment