9.25.2009

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ ေႀကညာခ်က္

(စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)။

No comments:

Post a Comment