9.21.2009

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား စတင္ထြက္ခြာ

Photobucket
Photobucket
သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာာင္သည့္ ျမန္မာျပည္ ဒီီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စုရပ္ျဖစ္သည့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အဝင္ ခ်က္ပိြင့္မွ ယေန႔နံနက္၉နာရီ၃၀က စတင္ထြက္ခြာလာၿပီျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ဦးေသာဘာဂႏွင့္ သံဃာဥေသွ်ာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းေရးမွဴး အရွင္ဣႆရိယ တို႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး သံဃာေတာ္ ၁၅ပါးခန္႔ႏွင့္ မဲေဆာက္ေဒသရွိ အဖြဲ႕အစည္း အသီးမွ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္မႈကို စိတ္ပါဝင္စားသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား စုစုေပါင္း လူတရာေက်ာ္ခန့္သည္ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳပြဲကို ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ စတင္လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။
ပါဝင္ပူေပါင္းၾကေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား သာမကပဲ ေဒသခံ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ား ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားပါ ပါဝင္ၾကပါသည္။
ေန႔လည္စာစားရန္အတြက္ သတ္မွတ္စုရပ္ျဖစ္ေသာ မဲေဆာက္ပန္းျခံတြင္ ေခတၱရပ္နား၍ ေန႔လည္စာ စားၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုေနာက္မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ထိုင္းျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားတြင္ ခရီးစဥ္ကို အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားကို ညေနပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ တင္ဆက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Saffron Mail Letter

No comments:

Post a Comment