9.24.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပံုမွန္ျပသခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆို

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ မိသားစုဆရာဝန္ႏွင့္ လစဥ္ ပံုမွန္ေတြ႕ခြင့္ရန္ သူမ၏ ေရွ႕ေနေလးဦးႏွင့္ အယူခံ အမိန္႔မခ်ခင္ ႀကိဳတင္ ေတြကဆံုညွိႏိႈင္းစဥ္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
NLD ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနလဲျဖစ္သူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ မိသားစုဆရာဝန္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းႏွင့္ သူ၏လက္ေထာက္ျဖစ္သူ အမ်ိဳးသမီးဆရာဝန္ ေဒါက္တာၿပံဳးမိုအိတို႔ ႏွင့္ ယခင္ကလို လစဥ္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရရန္အတြက္ေတာင္းဆိုေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။
ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ေျပာျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေသြးေပါင္ခ်ိန္သည္ အေပၚေသြး ၉၀ ေအာက္ေသြး ၆၀တြင္ ပံုမွန္ တန္းေနၿပီး သူမ၏ ကိုယ္အေလးအခ်ိန္ ေပါင္၁၀၀ ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း က်မ္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေနပံု ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။
ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ဆက္လက္ေျပာျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားေထာင္ဒဏ္၃ႏွစ္ ခ်မွတ္ ထားရာမွ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ တႏွစ္ခြဲသို႔ ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ၈ခ်က္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ထိုကန္႔သတ္မႈမ်ား အေပၚ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပရန္ေတာင္း ဆိုခ်က္ကို ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးထံသို႔ စာေရးသား ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပသြားခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment