9.16.2009

ျမန္မာ့သတင္း ကမာၻ႕သတင္း

အတၱပရဟိတ လုပ္ငန္း
ေအာင္သူၿငိမ္း တုန္႔ျပန္ခ်က္ေရးသားတဲ့ ဆရာ လူထုစိန္ဝင္းရဲ႕ေဆာင္းပါး

No comments:

Post a Comment