11.19.2009

အမွန္တရားဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ အမွတ္ ၉ ကို ထုတ္ေဝ

Thursday, November 19, 2009

အမွန္တရားဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး နီးၿပီလား
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၏ ႏိုင္ငံေရး အခ်ိဳးအေကြ႕မ်ားက အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ျမန္မာ စစ္အုပ္စု၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက တကမာၻလံုးကပါ ေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့ၾကရသည္။
ဂၽြန္ယက္ေတာကိစၥႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ျခင္း၊ ဆီနိတ္တာ ဂ်င္ဝက္ႏွင့္ ဂၽြန္ယက္ေတာကို ျပန္ထည့္ေပးလိုက္ျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဖြား အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားတဦးကို တရား စြဲဆို ထားျခင္း၊ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲ ၊ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို စီးပါြးေရး ပိတ္ဆို႔ မႈအတြက္ ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း စသည့္ သတင္းမ်ားကို တကမာၻလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမ်ား အၿပီးတြင္ NLD ၏ CEC မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေပးခဲ့သလို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ မစၥတာ ကင္းဘဲ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခြင့္ျပဳခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ NLD ဒုဥကၠဌ သူရဦးတင္ဦးကိုမူ ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့ ျပန္ပါသည္။
ယခုတဖန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လြတ္ေပးရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္းနအဖ အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္ တဦးျဖစ္သူ ဦးမင္းလြင္က ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတြင္ “ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို လႊတ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္၊ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္မယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူမ်ားသည္ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သူမ်ား မဟုတ္။
စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မီးစတဖက္ေရမႈတ္ တဖက္ျဖင့္ လိုသလို အေလွ်ာ့ အတင္း လုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုယူဆရန္ အေျခအေနမ်ားရွိေနေသးသည္။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အတြက္ လမ္းစမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂါတ္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ေရာင္နီသမ္းလာျခင္းျဖစ္၍ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ လက္ရွိ ေဆာင္ ရြက္ ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔လိုက္ရမည္ မဟုတ္ပဲ ပို၍ တိုးျမွင့္ အားစိုက္ရန္ပင္ လိုအပ္ေနပါ ေသးသည္။
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး၊ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမ်ား ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးသည္ ဒီိမိုကေရစီေရး ေဆာင္ ရြက္သူမ်ား၏ အေပၚတြင္သာ ဆက္လက္ တည္မွီေနပါ ေသးသည္ဟု ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္ ပါသည္။
D-Wave

CAC Volume1 NO 9.PDF.reading

No comments:

Post a Comment