1.09.2010

ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရး အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈလို႔ အမည္ တပ္ထားတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီလို႔ အမည္တပ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက လာမယ့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ သူတို႔ရဲ႕ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ ဆိုၿပီး ဓါတ္ပံုသတင္းမ်ားနဲ႔ ထုတ္ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။
အဆာဟိရွင္ဘြန္းသတင္းစာရဲ႕ ေဆာင္းပါးရွင္ တဦးကလဲ နအဖက လာမယ့္ ၁၀ရက္ ၁၀လ ၂၀၁၀ မွာ ေရြး ေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ၿပီးေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား အၿပီးသတ္ ႏႈတ္ ထြက္ရမယ့္ ရက္ကိုပါ ထည့္သြင္းေရးသား ခဲ့ေသာ္လည္း နအဖဘက္မွ ျငင္းဆိုမႈ မရွိခဲ့သလို အတည္ျပဳ ေျပာဆိုမႈ လည္း မျပဳခဲ့ပါ။
ထို႔အတူ နအဖ၏ ပါတီအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ဟု သတင္းထြက္ေနေသာ ႀကံ႕ဖြံ႕၏ မဲဆြယ္ စည္းရံုး လႈပ္ရွားေန မႈမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာလေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျပဳလုပ္ေနခဲ့ပါသည္။ နအဖႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ ခြင္ျ့ပဳခ်က္ ရယူ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ကိုေအးလြင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ယခု ျမန္မာ့ အေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ တို႔သည္လည္း ေျခလွမ္း သြက္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ပါသည္။ ယခုေဖၚျပထားေသာ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားမွာ ျမန္မာ့ အေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ ဝါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား ႀကီးမ်ားႏွင့္ သာမက ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၊ ဆရာေအာင္သင္းစေသာ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ပါ ပူးတြဲ ရိုက္ထား ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို တင္ျပထားေသာ္လည္း မည္သည့္ ေန႔ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ မည့္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းကိုမူ ေဖၚျပထားျခင္း မရွိပါ။
သူတို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
Burma Forum Pre Consultation 01 ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာမွာႏွိပ္ပါ

No comments:

Post a Comment