1.09.2010

ျမန္မာ စစ္အုပ္စုက လစာတိုးေရး အမိန္႔ကို ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့

ျမန္မာစစ္အပ္စုက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း လစာတိုးေပးမည့္ အမိန္႔ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ ကတည္းက အတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအမိန္႔စာက ေဖၚျပထားသည္ဟု သိရပါသည္။
ျမန္မာ့ ဘဏၭာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး ဌာနက ထိုအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအမိန္႔စာကို လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ အမည္ မေဖၚလိုသူ တာဝန္ရွိသူ တဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ဤသတင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားက ေအာက္ေျခ အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား လခႏွစ္ေသာင္းစီ တိုးမည္ဟု ေဖၚျပခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ထိုအမိန္႔စာတြင္ လစာက်ပ္ ၁၅ ၀၀၀ မွ လစာ က်ပ္ ၁၉၀၀၀၀ အထိ ရရွိသူ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို အဆင့္ ဆယ့္ႏွစ္ဆင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားၿပီး ထိုအဆင့္အားလံုး လစာ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းစီ တိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။
နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ ေခါင္ခိုက္ေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ လစာျဖင့္ မေလာက္ငွေသာေၾကာင့္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အတြက္ ထိုသို႔ တိုးေပးခဲ့ျဖစ္ႏိုင္ သလို ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံုးမႈ တခု အေနျဖင့္ တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ လုပ္ေဆာင္မႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
ထို အမိန္႔စာတြင္မူ အစိုးရ အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ မႈရေစေရး အတြက္ တိုးေပးခဲ့သည္ သေဘာေဆာင္ေသာ စာသားတို႔ျဖင့္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
ယခုအႀကိမ္ႏွင့္ ဆိုလွ်င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ၈ႀကိမ္ေျမာက္ လစာ တိုးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သလို ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ၁၉၈၈မွ ယခုအခ်ိန္ထိ အဆေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ တက္လာ ခဲ့ ပါသည္။
ၿပီးခဲေသာ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အတည္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ထိုအမိန္႔အရ ခြဲဲျခားထားေသာ အဆင့္ ၁၂ဆင့္ တြင္ နံပါတ္တစ္ အဆင့္ လစာ ၁၅၀၀၊ နံပါတ္ႏွစ္ အဆင့္ လစာ၂၁၀၀ ၊ နံပါတ္သံုး အဆင့္ လစာ ၂၇၀၀၊ နံပါတ္ ေလး အဆင့္ ၃၃၀၀၀ ၊ နံပါတ္၅ အဆင့္ ၃၉၀၀၀ ၊ နံပါတ္၆ အဆင့္ ၄၅၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး နံပါတ္ ၇ အဆင့္ ၈၀၀၀၀ မွ နံပါတ္ ၁၂ အဆင့္ ၁၉၀၀၀၀ အထိ ျဖစ္ရာ အဆင့္ အသီးသီးကို က်ပ္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းစီ တိုးေပးခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ႏွစ္တိုး လစာကိုမူ နံပါတ္တစ္မွ ေျခာက္ အထိ ကို တႏွစ္ ၁၀၀၀က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး နံပါတ္ ၇မွ ၁၂ အထိကိုမူ တႏွစ္ကို က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ တိုးေပး ရမည္ဟု ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ လစာတိုးေသာ အမိန္႔သည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္လည္း အႀကံဳးဝင္ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လစာကိစၥ ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ကိုစံထား၍ တိုင္းတာေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ား အရ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၉ဆ သို႔ ၉၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ထို ပုဂၢိဳလ္ကပင္ ေျပာျပသြားခဲ့ပါသည္။
ထိုအတူ ေငြေၾကး ေဖါင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား အရ ၃.၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၂၂.၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ျမင့္တက္ လာခဲ့ပါသည္ဟု ဆက္လက္ ေျပာျပသြား ခဲ့ပါသည္။
ထိုသတင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ဲျခင္းႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း လိုလိုပင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္လာေန ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment