2.02.2010

ဦးေအာင္ဆန္းဦးအား သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္လိုက္ၿပီဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ေဖေဖၚဝါရီ ၂။ ၂၀၁၀
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုႀကီးမွ ဦးေအာင္ဆန္းဦးကို သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားခဲ့ပါသည္။
ဇန္နဝါရီလ ၂၄ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးအား နအဖ၏ ႀကိဳးကိုင္မႈျဖင့္ ညီမျဖစ္သူ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနျခင္းကို ရပ္တန္းက ရပ္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ ဆိုပါက ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္ အညီ သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဦးေအာင္ဆန္းဦး ဘက္မွ တစံုတရာတုန္႔ျပန္မႈ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ ထိုသို႔ သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါရွိပါသည္။
သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားသို႔လည္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးကို သပိတ္ေမွက္ ကံေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္၍ သာသနာႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ပါတ္သက္ ဆက္ဆံမႈမ်ား မလုပ္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိုပါ ပူးတြဲထည့္သြင္းထားပါသည္။
ထို႔အတူ မေန႔က သတင္းဌာနမ်ားသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခ်က္ တေစာင္ကိုလည္း သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲေဖၚျပ ထားပါသည္။

သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာခ်က္

By abma | February 1, 2010

အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ားအားလုံးသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

By abma | February 1, 2010

ဦးေအာင္ဆန္းဦးသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ(၂၄-၁-၂၀၁၀)

By abma | January 24, 2010

No comments:

Post a Comment