3.08.2010

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု၏ ABMA ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၃)

၈-၃-၂၀၁၀ ေန႔မွာ ABMA ဂ်ာနယ္ကုိ ၃-ၾကိမ္ေျမာက္ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀ လုိက္ပါတယ္၊
အြန္လုိင္းမွာေရာ A4-စာရြက္နဲ႔ေရာ လြယ္လြယ္ကူကူထုတ္ယူဖတ္ၾကည့္နုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါ သည္၊
အဖြဲ႔ပုိင္ ၀တ္ဆုိဒ္မွာလည္း အခုပတ္ဂ်ာနယ္ေရာ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ဂ်ာနယ္မ်ားပါ ေဒါင္းလုတ္ယူနုိင္ ပါသည္၊
တပတ္ထက္တပတ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ A B M A အဖြဲ႔သားမ်ား ဆက္ၾကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စာဖတ္ပရိသတ္ကုိ အသိေပးပါသည္။    ။
ABMA ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၃)

No comments:

Post a Comment