3.05.2010

အာရွၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဗမာကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္

Photobucket
နီေပါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား
နီေပါႏိုင္ငံ ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀-၂၁ ရက္ေန႔မ်ားက အာရွၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံအား ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(World Peace Council)ႏွင့္ နီေပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေသြးစည္းေရးေကာင္စီ (Nepal Peace and Solidarity Council) တို႔မွ ပူးတြဲ ဧည့္ခံ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ညီလာခံသို႔ ဗမာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ( ၂၀ ) မွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း(၁၂၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ဗမာျပည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအား ကိုယ္စား ျပဳ၍ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာမ်ားျဖစ္သည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေက်ာင္းတိုက္ (နယူးေဒလီ)မွ ဦးပညာေဇာ တ၊ ဦးအ႐ုဏႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုေက်ာ္သန္းတို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ညီလာခံအား နီေပါႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ မာေဒဗ့္ကူးမားနီပါး ( Madhav Kumar Nepal)၊ ကမၻာ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဥကၠ႒ မဒမ္ဆိုကို႐ိုဂိုုးမက္ဇ္ (Madam Socoro Gomez)ႏွင့္ နီေပါ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ မာေဒဗ့္ကူးမားနီပါးက စစ္ေအးေခတ္ကုန္ဆုံးသြားေသာ္လည္း အမ်ားေမွ်ာ္ လင့္သလို ကမၻာ တ၀ွမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာျခင္းမရွိ ေသး ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ လူထုအမ်ားစုတုိ႔၏ ဘ၀လုံၿခဳံေရးဟာ အခုထိ တိုးတက္မလာပဲ ပိုလို႔ပင္ ဆိုးရြားလာေၾကာင္း၊ ပိုမိုၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနပုံကို နီေပါႏိုင္ငံအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ တင္ျပသြားသည္။ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား အႏွစ္ (၂၀) နီးပါး ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့ရေၾကာင္း ယၡဳအခါ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္သြားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အခုခါ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအႏႈန္းထားသည္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ၏ ကမၻာတ၀ွမ္းၿငိမ္းခ်မ္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၎၏ ပုဂၢဳိလ္ေရး အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ နီေပါႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အစြမ္းကုန္ အားေပးေထာက္ခံ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားံသြားသည္။
ညီလာခံ ပထမေန႔တြင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၏ ကမၻာတ၀ွမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပထားသည့္ အစီအရင္ခံစာႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေကာင္စီအတြင္း ေရးမွဴး မစၥတာ အီရတ္ကလစ္ ( Mr Iraklis) က တင္ျပသြားသည္။ အစီအရင္ခံစာတြင္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ အတြင္းႏိုင္ငံမ်ားYနယ္ခ်ဲ႕စံနစ္၏ ဆိုေမြမ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာ၊ ေရာဂါဘယႏွင့္ သတၱႏၱရ ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ ေခတ္ေနာက္ က်က်န္မႈႏွင့္ လူမ်ားစုတို႔ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရမႈ စသည့္ လူမႈအနိ႒ာ႐ုံမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံစုံ ေကာ္ပေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီိမ်ားသည္ အာရွေဒသႀကီးအား ေစ်းေပါ သည့္ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ လုပ္အား ေစ်းကြက္တခုအျဖစ္ သေဘာထားကာ ေဒသခံ လက္တဆုပ္စာ အာဏာရ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ေစ်းကြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ သုံးစြဲခဲ့သည့္ စစ္ေရးအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ လက္ရွိ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ား ခံစား ေနရသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ ျပႆမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္ေနေၾကာင္း၊ တဖန္ ႏိုင္ငံစုံ ေကာ္ပေရး ရွင္းမ်ား အေျခစိုက္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ ပင္လယ္ရပ္ျခား အေျခစိုက္သည့္ ၎၏ စစ္တပ္မ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္သည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္က်ခံသည့္ အသုံးစရိတ္မပါဘဲ ၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ ယူ႐ုိေငြ သန္း ၃၀ ရွိရာမွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္သုိ႔ တိုးတက္သြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ က်ခံ သုံးစြဲမႈသည္ ၎ပမာဏထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္သုံးစြဲခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ အစီအရင္ခံစာႏႈိက္ ေဒသတြင္းရွိႏိုင္ငံအလိုက္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀လုံၿခဳံေရး အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ျပင္ပပေယာဂ စြက္ဖက္မႈ၊ အျမတ္ထုတ္ေသြးစုတ္မႈမ်ားကို ဖြင့္ခ် ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္၏ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ ယၡဳႏွစ္ အတြင္း က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ ကင္းမဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၏ အေျခ အေနမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ ခြ်င္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။ 
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီသည္ အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား (Colour Revolutions) ႏွင့္ အုပ္စုိးသူေျပာင္း (Regine Change) ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး၊ ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္သြားရန္ ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ တိုက္ပြဲ၀င္မႈမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
ညီလာခံတြင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကၿပီး ဗမာျပည္လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္သန္းမွ ဦးေဆာင္၍ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိတကမၻာလုံး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆမ်ား ျဖစ္သည့္ (၁) ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအေျခအေန (၂) ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ ဆိုက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဆက္စပ္ခ်က္ (၃) ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ (၄) ႏိုင္ငံျခားစစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရး (၅) ေခါင္းေထာင္လာသည့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင့္ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ (၆) နီေပါႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညီလာခံတြင္ ႏွီးေႏွာခဲ့ၾကသည္။
ညီလာခံအၿပီးတြင္ ညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွတ္တမ္းတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ဗမာျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ဗမာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအေရး တုိက္ပြဲအား အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔အျပင္ အာရွၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ခံပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ စကားေျပာခြင့္ ရခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မွလည္း ဗမာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ၎အေနျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပး ေျပာၾကား သြားသည္။
ကိုေက်ာ္သန္းမွ 8888 People Power တြင္ ျဖန္႔ေဝေသာ သတင္းကို ျပန္လည္ေဖၚျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.

No comments:

Post a Comment