3.11.2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ သံုးရပ္အေပၚ တရားမွ်တမႈ မရွိဟုေဝဖန္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုလက္ရွိ ထုတ္ျပန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒသံုးရပ္သည္ ျပည္သူ လူထုမ်ားကို စိန္ေခၚမႈသာျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ားကို တညီတညြတ္တည္း ရင္ဆိုင္ သြားရမည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ေတြ႕ဆံုခဲ့သူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္အစုိးရရဲ႕ အခုထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြဟာ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္ကုိ ရည္ရြယ္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနၿပီး ဒါဟာ ဥပေဒရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့တာကိုေတာ့ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ထုတ္ေဖၚေျပာျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္း က ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ေျပာျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုဥပေဒ သံုးရပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေပၚ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ဖိႏွိပ္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္ ဟု ေျပာျပပါသည္။
ထိုဥပေဒသံုးရပ္ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ အထက္ပါ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ေသာ မည္သည့္ အရိပ္အေယာင္ကိုမွ် ျပသခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက အထူးျပဳ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
တဆက္တည္းမွာပင္ နအဖက ၏ ျပည္တြင္း သတင္းဌာနမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ယခင္စစ္တပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းႏွင့္  တရားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိုးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment