4.09.2010

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲႀကီး၏ ABMA ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁။ အမွတ္ ၅

အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ လြယ္ကူစြာ ပရင့္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ဂ်ာနယ္။ အြန္လိုင္းမွာဖတ္ရင္လဲ လင့္ေတြအေပၚမွာမွာ ႏွိပ္လိုက္ရံုနဲ႔ ဖတ္ခ်င္တဲ့ စာမ်က္ႏွာကိုေရာက္သြားမယ္၊ အဲဒီကေန မူလ စာမ်က္ႏွာကို ျပန္ေရာက္ခ်င္ရင္ျမွားေလးကို ျပန္ႏွိပ္လိုက္ရုံနဲ႔ မူလစာမ်က္ႏွာကို ျပန္ေရာက္သြားေအာင္ ABMA (သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ႀကီးက) စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
ABMA Journal Volume 1 No 5-1

No comments:

Post a Comment