4.30.2010

ျမန္မာျပည္ ဖြတ္တက္ၿပီ

 ဧၿပီ ၂၉၊ ရန္ကုန္ ။
နအဖ၏ လက္ကိုင္ဒုတ္ ႀကံ႕ဖြတ္ ပါတီကို ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ယခင္အမည္ကို မေျပာင္းလဲပဲ ပါတီ အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္ ဖြတ္ တက္ၿပီ ဟု ဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 နအဖ ပိုင္ တီဗီသတင္းဌာနမ်ားက ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဟု အမည္ေပးထားေသာ အမ်ား အေခၚ ႀကံ႕ဖြတ္က ပါတီေထာင္ၿပီ ဟု ေၾကျငာသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုပါတီကို မၾကာေသးခင္က ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ထားေသာ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ အပါအဝင္ ၂၆ ဦးက ဦးေဆာင္မည္ဟု တိုရာ ဦးေဆာင္ သူမ်ားမွာလည္း ေဘာင္းဘီခၽြတ္မ်ားသာ ျဖစ္ရန္ ရွိ္ပါသည္။ 
ထိုအဖြဲ႔ႀကီးကို ၁၉၉၃ ခု စက္တင္ဘာလက စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဥကၠဌမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ျဖစ္ပါ သည္။  နအဖ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး မ်က္ႏွာစာ လက္ရုန္းသဖြယ္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုအတြက္ အသံုးေတာ္ ခံခဲ့ပါသည္။
အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ္လည္း  စာရင္းဇယားမ်ားအရ  သူတို႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၅သန္းရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားပါသည္။
လက္ရွိေဘာင္းဘီခၽြတ္ထားေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကိုယူထားဆဲျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ နအဖ ထိပ္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ပါတီသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ျပည့္စံုေသာ အင္အားႀကီပါတီတခု ျဖစ္လာႏိုင္မည္မွာ အေသအျခာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ပါတီေပါင္း ၂၅ဖြဲ႕ ေလွ်ာက္ထားလွ်က္ရွိရာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ တရားဝင္ တည္ရွိေနေသာ ပါတီ ၁၀ ခုအနက္ ၄ပါတီသာ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိပါတီမ်ားတြင္ ႀကြံ႕ဖြတ္သာလွ်င္ အင္အားအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္ဖြတ္တက္ၿပီဟု ရည္ညႊန္းရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment