4.10.2010

နအဖရဲ႕ plan ABCD နဲ႔ ျပည္တြင္းရဲေဘာ္မ်ားရဲ႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

Photobucket
နအဖရဲ႕ plan A,B,C,D နည္းဗ်ဴဟာ ၄ရပ္
Letter - 2
ျပည္တြင္း ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္တဦးက ဦးခင္ေမာင္ေဆြသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
Letter

No comments:

Post a Comment