5.13.2010

အေမရိကန္ သတင္းစာက ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ေရးသား

Photobucket
ရန္ကုန္။ ေမ ၁၂။
ေန႔စဥ္ထုတ္ အေမရိကန္ သတင္းစာ တေစာင္ျဖစ္ေသာ “American News &Views” သတင္းစာက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္သံရံုးတြင္ မေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မစၥတာကမ္းဘဲလ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို စာမ်က္ႏွာျပည့္ ေဖၚျပခဲ့သလို ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို  ေျမာက္ကိုရီးယားကို သူ၏ ညဴကလီးယား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၁၈၇၄ အရ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားအေနႏွင့္ တိုက္တြန္းသင့္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။
ထို႔အတူ အေမရီကန္အစိုးရအေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အုပ္စု၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာျဖစ္ေနသည္ဟု သတင္းစာကဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မစၥတာကမ္းဘဲလ္က ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို ပိုမိုရွင္းလင္းျမင္သာေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးမရွိပါက အေမရိကန္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ကန္႔သတ္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳသင့္သည္ဟူေသာ မစၥတာကမ္းဘဲလ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္ကို ကိုးကား၍ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ထုတ္ နအဖ၏ ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာတြင္မူ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီ ဥကၠ ဦးသန္းစိုးႏွင့္ ႀကံဖြံ႕အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး(ယခုဦးေဌးဦး) တို႔ႏွင့္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မစၥတာကမ္းဘဲလ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းကို ေဖၚျပေပးခဲ့ၿပီး မစၥတာကမ္းဘဲလ္၏ အာဆီယံမွ အကဲျဖတ္မ်ားလာေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္လိုလွ်င္ လက္ခံမခံေမးျမန္းခ်က္ကို ဦးသိန္းစိုးမွ မိမိတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိသျဖင့္ အကဲခတ္မ်ားလာေရာက္ ေစာင္ၾ့ကည့္ရန္ မလိုဟု ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈရွိပါမည္ဟုသာ ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ကိုလည္း ၂၀၁၀ အတြင္းက်င္းပမည္ဟုသာ ေျပာခဲ့ၿပီး ေန႔ရက္ အတိအက် ေျပာျပခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ) 

No comments:

Post a Comment