5.27.2010

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အမွတ္တရ ေတြ.ဆံုပြဲကို ဘဘဦးတင္ဦးအိမ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္(ဓါတ္ပံုသတင္း)

ကိုေရႊနႏၵ၏ အီးေမးမွ ေပးပို႔လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment