5.14.2010

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ၃နာရီအထိ ၂ နာရီၾကာ သူမ၏ အမႈကိစၥအတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ သူမႏွင့္ အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပပါသည္။
သူမ၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ NLD ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္ေသာ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏သည္ ျမန္မာ့အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိရျခင္း မရွိေသးပါ။
ထို႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားကို လက္ခံေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား မလုပ္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အခ်ိဳ႕ ပါတီေထာင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္မွတ္ပံုတင္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍လည္း အမ်ားသေဘာတူ တရားဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားႏင့္ မညီဟုလည္း ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း ၊ ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္ႏွင့္ ဦးသိန္းညႊန္႔တို႔ ပါဝင္သည္ဟု သိရပါသည္။ 
သတင္းသမားမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ကန္ေဘာင္ေဘးတြင္ လမ္းေလွ်ာက္၍ စကားေျပာရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈကို ဦးဥာဏ္ဝင္းက သူမအေနႏွင့္ ေဟာ္တယ္တြင္းတြင္ စကားေျပာရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရွိသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သူကိုယ္တိုင္အေနႏွင့္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ကိုမူ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment