5.10.2010

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ NLD ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ မျပဳရန္ ေတာင္းဆို

ရန္ကုန္ ေမ ၁၀ ။
ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အေမရိကန္ သံအမတ္ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ NLD ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားက တရားမွ်တမႈမရွီေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို အေျခခံ၍ က်င္းပမည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားကို လက္မခံ ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္လာေစရန္ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့သူ NLD ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က သူတို႔အေနႏွင့္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကို တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုတရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ NLD ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ျဖစ္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔ကဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား မပါဝင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ မွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္ဟု သတင္းသမားမ်ားကို ေျပာပါသည္။
ဦးခြန္ထြန္းဦးသည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ၏ ဥကၠဌျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ခုနွစ္ ကတည္းက ေထာင္ဒဏ္ ၉၃ႏွစ္ က်ခံေနရပါသည္။
အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ NLD ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဆယ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟုလည္း သိရပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment