6.12.2010

ျမန္မာနိုင္ငံသားစီစစ္ေရးရံုး ရေနာင္းျမိဳ႕တြင္ဖြင့္မည္

ေမ ၁၂
ကိုတီး(ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)

ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရေနာင္ျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ရံုးတစ္ရံုးအား လာမည့္ဇူလိုင္လတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္နိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ား ညွိႏွိဳင္းျပီးစီးလိုက္ျပီးျဖစ္သည္ဟု ခုန္းဆလု သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ေမလ၁၀ ရက္ေန႔က ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန အၾကီးအကဲ နိုင္စုန္ဖ၀်ဴးခြန္၊ ရေနာင္းဒုျမိဳ႕နယ္မွဴး ႏိုင္ကီလို၀ပ္ဖုန္နႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမွ ဦးေအာင္သင္းႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ရေနာင္းျမိဳ႕တြင္ စည္းေ၀း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါရံုးတြင္ ထိုင္း၀န္ထမ္းဦးေရ ၂၀ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေန႔စဥ္ ျမန္မာအလုပ္သမား၈၀၀ အတြက္ ယာယီပတ္စပို႔ လုပ္ကိုင္ျပီးစီးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံဘက္က ခန္႔မွန္းထားသည္။ အကယ္၍ ရေနာင္းရံုးတစ္ခုတည္းႏွင့္ ျပီးစီးနိုင္မည္မဟုတ္ပါက မဲေဆာက္၊ ႏွင့္မယ္ဆိုင္ျမိဳ ႔တို ့တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား စီစစ္ေရးရံုးမ်ား တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ယာယီပတ္စပို႔ လုပ္ကိုင္မည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ေခ်ာေခ်ာေမာေမာျဖစ္နိုင္ရန္၊ ေငြေၾကးသက္သာေစေရး၊ က်မၼာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ ့အား လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ ့က ဂရုစိုက္ ေစာင့္ၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္(ဘတ္) လုပ္ကိုင္ထားသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၁၀၇ ၉၉၉၁ ေယာက္ရွိခဲ့သည္။

ယခု ယာယီပတ္စပို႔လုပ္ကိုင္ရန္ ေဖါင္ျဖည့္တင္ထားသူေပါင္း ၈၃၃ ၀၁၃ ေယာက္၊ ယာယီပတ္စပို ့ရျပီးသူ ေပါင္း ၉၄၀၀၀ႏွင့္ မရေသးသူေပါင္း ၇၃၉ ၉၀၀ ရွိသည္။ လာေရာက္မွတ္ပံုမတင္သည့္ သူေပါင္း ၂၄၆ ၉၇၈ ေယာက္က်ေနေသးသည္။ အဆိုပါ တရားမ၀င္ေနထိုင္သည့္သူမ်ားအား ျပည္ထဲေရးဌာနႏွင့္ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနတို ့က ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းလ၀ကမွ ေျပာသည္။

ရေနာင္းဒုျမိဳ ႔နယ္မွဴးက ယခုကဲ့သို ့လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္နိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွွီးမႈ ပိုမိုရွိလာနိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္နိုင္ငံစလံုးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ ခုန္ဆလု(ေခၚ) ၾကည္လင္ျပတ္သားတိက်မႈရွိသည့္ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

No comments:

Post a Comment