6.12.2010

ေရွ႕ကဖံုး ေနာက္ကေပၚေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္


ရန္ကုန္၊ ဂၽြန္ ၁၁ ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကိးဌာနက ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေဖၚျပေနျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ယေန႔ ညေနပိုင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ 
အစိုးရပိုင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မွ ေျပာဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖၚထုတ္ေရးသားခ်က္ မ်ားသည္ လံုးဝမွားယြင္းေနသည္ဟု အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။
ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေစရန္ႏွင့္ သိကၡာခ်ရန္ ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စြပ္စြဲေျပာခဲ့ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာက ရုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးတြဲကာ ၁၀ မီဂါဝပ္ပမာဏရွိ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုတခုကို ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိ၍ ရပ္တန္႔ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိ္ိုပါသည္။ 
ထိုအတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္သည္ဟုလည္း ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယား မျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ဝန္ခံခဲ့ေသာ ၁၀ မီဂါဝပ္ရွိ ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ေဆာက္လုပ္ရန္ ရုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ယခင္က ေဖၚထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ဘူးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ယူဆရန္ရွိေသာ အေထက္အထား ဓါတ္ပံု ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို သတင္းဌာနမ်ားက ထုတ္ေဖၚတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment