8.19.2010

ရက္ပိုင္းအတြင္း ထိုင္းျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ျပန္လည္ဖြင့္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု တာ့(ခ္ခရိုင္ ဒုျမိဳ႕နယ္မွဴးေျပာဆို


ၾသဂုတ္၁၉
ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္၊ တာ့ခရိုင္ ဒုျမိဳ႕နယ္မွဴး နိုင္၀တ္စစ္ထိစူလရွ္က ယမန္ေန႔က ထိုင္းျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ျပန္ဖြင့္ေတာ့မည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းဘာသျဖင့္ထုတ္ ေ၀သည့္INN အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာတြင္ ယေန ့ေရးသားေဖၚျပထားသည္။
ျမန္မာဘက္မွ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ ျမန္မာကုန္သည္ၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ျဖစ္သျဖင့္ လာမည့္ ၁ ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ထိုင္းျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ဖြင့္လွစ္နိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုျမိဳ႕နယ္မွဴးကို ကုိးကား၍သတင္းတြင္ ေရးသား ထားသည္။
မဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ ေရႊဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ေနသည့္ ေရႊ၀ယ္သူ ၃၀ ရာခိုင္ႏုန္းမွာ ျမန္မာဘက္မွ ကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း။ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ပိတ္လိုက္ျပီးေနာက္ပိုင္း နယ္စပ္အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရျပီး နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားလည္း အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။
ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန ့မွ စ၍ ထိုင္းအစိုးရဘက္မွ ေရကမ္းပါးထိမ္းနံရံတည္ေဆာက္မႈကို ျမန္မာ အစိုးရဘက္မွ မေက်နပ္သျဖင့္ ႏွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး တံတားကို ျမန္မာဘက္မွ ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံဘက္မွ တစ္ေနလွ်င္ ဘတ္သန္းတစ္ရာ ၀န္းက်င္ နစ္နာ ဆံုးရွံုးေၾကာင္း ထိုင္းသတင္းစာမ်ားက ေဖၚျပၾကသည္။
ျမန္မာဘက္မွထိုင္းသို႔ တင္ပို႔သည့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဘိုးမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ ဘတ္ဆယ္ဂဏန္း (က်ပ္သန္း၃၀၀) ဖိုးခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း ထိုင္းနိုင္ငံဘက္ကျ မန္မာနိုင္ငံဘက္သို႔ တင္ပို႔သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တန္ဖုိးမွာ ဘတ္သန္း၁၀၀၀(က်ပ္သန္း ၃၀၀၀၀) ခန္ ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံသည္ တရုတ္အႏၵိယတို ့အျပိဳင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေစ်းကြက္တြင္အျပိဳင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားသည့္ နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တရုတ္ပစၥည္းႏွင့္ အိႏၵိယပစၥည္းတို႔ထက္ ျမန္မာမ်ားက အရည္ေသြးျမင့္ ပစၥည္းအျဖစ္ လက္ခံသံုးစြဲၾကသည္သည္။

No comments:

Post a Comment