8.25.2010

အက်ဥ္းသား ၃၂၄ဦးျပန္လႊတ္ေပး

ၾသဂုတ္ ၂၄။ ရန္ကုန္ ။

ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ အက်ဥ္းသား ၃၂၄ ဦး အင္းစိန္ေထာင္မွ ယေန႔ျပန္လည္ လႊတ္ေပး လိုက္သည္ဟု သိရပါသည္။ 
သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တရားပြဲႏွင့္ ဒါနျပဳပြဲ အၿပီးတြင္ ထိုကဲ့သို႔ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသား ၈၀၀ အထိ လႊတ္ရန္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ 
ဆရာေတာ္ႀကီး တရားေဟာစဥ္ကလည္း အက်ဥ္းသားမ်ားကို အရိပ္အျမြက္ေျပာၾကားခဲ့သလို ေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားကိုလဲ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment