8.20.2010

မနက္ျဖန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သီတဂူဆရာေတာ္၏ ေထာင္တြင္းအလွဴပြဲတြင္ လူဦးေရပိုတိုးလာ

ၾသဂုတ္ ၂၀ ၊ ၂၀၁၀ ၊ရန္ကုန္ ။
အင္စိန္ေထာင္တြင္းတြင္ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အစားအေသာက္မ်ား ေကၽြးေမြးၿပီး တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေပးမည့္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ အလွဴပြဲတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ပိုမို မ်ားျပားလာသည္ဟု ေထာင္အရာရွိမ်ားက ယေန႔ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 
ပထမအစီအစဥ္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ လူကိုးေထာင္ေက်ာ္ကို ေကၽြးေမြး လွဴဒါန္းရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ရဲသက္အက်ဥ္းသား ၁၅၀၀ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ရဲမ်ား ၁၀၀၀ခန္႔ ထပ္တိုးလာသျဖင့္ ယခုအခါ လူေပါင္း ၁၂၀၀၀ နီးပါးခန္႔ ျဖစ္လာသည္ ဟုသိရပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဒါယကာမ်ား အဖြဲသို႔ ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ သူတို႔က ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ထပ္တိုးလာသည့္ လူမ်ားကို ေကၽြးေမြးရန္ ထပ္မံစီစဥ္ေနရသျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနၾကသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment