8.20.2010

ထိုင္းျမန္မာ ရဲေမမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးေရ ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈ သင္တန္းဆင္း

ၾသဂုတ္ ၂၀
ထိုင္းဘာသာျပန္ ကိုတီး(ရခိုင့္တံခြန္ဂ်ာနယ္)
ပထမဦးဆံုး ထိုင္းျမန္မာရဲေမမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးတြဲေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းဆင္းပြဲကို ယမန္ေန ့က ထိုင္းနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ခုန္ခ်လစ္(ေခၚ) ၾကည္လင္ျပတ္သား သည့္ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။
ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕နယ္ မယ့္ဒန္ျမိဳ႕ရွိခိုက္္ နေလစုန္ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းရဲေမဆယ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာရဲေမဆယ္ဦးတို႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ႏွစ္နိုင္ငံရဲေမမ်ား ပထဦးဆံုး အၾကိမ္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းျဖစ္သည္။
နယ္စပ္ေဒသ မူးယစ္ေဆး၀ါးကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရး အထူးတပ္ဖြဲ႕တပ္မဟာ(၅)မွ ထိုင္း၇ဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ နိုင္ေကစန ဖုန္အနန္ က “ဒါပထမဦးဆံုး ႏွစ္နိုင္ငံ ရဲေမေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး အထူး သင္တန္း ပို႔ခ်တာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားၾကီးေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ ဒီထက္ တိုးတက္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္
ပါတယ္ ႏွစ္္ႏိုင္ငံရင္းႏွိီးခ်စ္ၾကည္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေစပါတယ္။ နယ္စပ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ူးတြဲေဖၚထုတ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု သင္တန္းဆင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆုိသြားသည္။
သင္တန္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းနည္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ရွာေဖြပံုရွာေဖြနည္း၊ ေျမျပင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္တို႔မွ ရွာေဖြနည္း၊ အေဆာက္အဦး တစ္ခုအား အခက္အခဲၾကားမွ ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ျပီး တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း အျပင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသနတ္ပစ္ခတ္နည္းမ်ားကို သင္ၾကားပို ့ခ်ခဲ့သည္။
ထိုင္းနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအထိ ထိုင္း/ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ သယ္ယူေနေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို အထူး ေစာင့္ၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ ထိုင္နိုင္ငံအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဂိုဏ္းမ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးဂိုဏ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုေပၚေနသည့္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးကုန္ၾကမ္းမ်ားအား ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္သာ ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ အစိုးရအား တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာဆိုသြားသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ နိုင္အဖိလတ္ ၀င္းယတၳ၀ီ လည္း သင္တန္းဆင္းပြဲကို တက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment