10.09.2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံကို ဗဟိုတရား ရံုးခ်ဳပ္ၾကားနာမည္

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ။
ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္အေပၚ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လသို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ အမႈ အတြက္ အယူခံကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားနာမည္ဟု ႏို႔တစ္ဘုတ္တြင္ ေၾကညာထားသည္ဟု သိရပါသည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ တင္ခဲ့ေသာ အယူခံႏွစ္ခုကို ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရၿပီးယခုအယူခံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအတြက္ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုး တရားေရးဆိုင္ရာ အယူခံလည္းျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ လာမည့္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ဆံုးအယူခံသည္ သူမ မလြတ္ခင္ ၂၅ ရက္အလိုတြင္ ၾကားနာျခင္း လည္းျဖစ္ ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ပါတီ NLD ကိုဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အမိန္႔ကို လည္း ဗဟိုတရားရံုးတြင္ အယူခံရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment