10.09.2010

၁၇-ၾကိမ္ေျမာက္ A.B.M.A ဂ်ာနယ္

A4 စာရြက္ျဖင့္ လြယ္လင့္တကူပရင့္ထုတ္ျပီး ဖတ္နုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာလည္း မိမိဖတ္လုိတဲ့ အခန္းသုိ႔ အျမန္ကူးေျပာင္းဖတ္ရႈနုိင္ပါသည္၊ စာဖတ္မိတ္ေဆြအားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ABMA Journal Volume 1 No 17

No comments:

Post a Comment