10.10.2010

သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္

               သံုးေရာင္ျခယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕            
     ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ 
           ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မပါတဲ့          
   ေရြးေကာက္ပဲြ ဆန္႔က်င္ရွုတ္ခ်ခ်က္

                                                                  ေန႕စဲြ ။ ၁၀ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၀

-         ေက်ာင္းသားျပည္သူရဟန္းရွင္လူအေပါင္းတို႔၏ အသက္ေသြး၊ေခြ်းမ်ားျဖင့္ေပးဆပ္ဆင္ ႏဲႊခဲ့သည္။ ရွစ္ေလးလံုးဟုထင္ရွားသည့္ ဗမာျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု      ( သို႔ ) ၁၃၅၀ - ျပည့္အေရးေတာ္ပံုၾကီးသည္ ( ၂၂ ) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
-         ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္စေတးခဲ့ၾကရသည့္ အေရးေတာ္ပံုၾကီး၏ မ.ဆ.လ  စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးၾကီးကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ျပီး တိုင္းျပည္အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ရဟန္းရွင္၊ ျပည္သူအေပါင္းတို႔လည္း ႏိုင္ငံေရးအသိတရားမ်ားကို ရွင္သန္ႏိုးၾကြလာေစ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားစသည့္ လူထုတိုက္ပဲြၾကီး၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳကို ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။
-         ( ၂၂ ) ႏွစ္တိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးေတာ္ပံုၾကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပဲြကား အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးေပ။ ထိုထက္မက စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း       ( ၂၀၀၀ ) ေက်ာ္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားဆဲျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္       ( ၉၀ ) ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားျပီး ( ၂၀၀၈ ) ခုႏွစ္ စစ္ကြ်န္ျပဳ ေသာ အေျခခံဥပေဒကို မတရားသျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခိုင္ျမဲေအာင္ၾကိဳးစားေနပါသည္။
-         စစ္ကြ်န္ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လူထုေရြးေကာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုေက်ာ္လြန္ကာ တိုင္းျပည္၏ အေရးအရာမ်ားကို စိတ္တိုင္းက်ခ်ယ္လွယ္ မွဳ႕ရိွျပီး အာဏာသိမ္းခြင့္ပါ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ဗဟိုႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို စစ္တပ္ကသိမ္းပိုက္ထားသည္။ လူထုကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးသည္လည္း လံုးဝအာမခံခ်က္မရိွႏိုင္ပါ။
-         အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ( ၉၀ ) ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရပါတီမ်ားက (၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္အား တစ္စံုတစ္ရာအသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ( ၂၀၀၈ ) ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ခြ်င္းခ်က္မရိွ ျပန္လႊတ္ေရး၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးစသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားကို  ယေန႔ထိတိုင္ လစ္လ်ဴရွဳထားသည္။
-         စစ္ကြ်န္ဖဲြ႕စည္းပံုကို ကန္ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ပါတီမ်ားျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳရန္ ႏွင့္ အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပဲြအား သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးေအးသာေအာင္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ( CRPP ) တို႔မွလည္း ေရြးေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ျပည္သူလူထုအား လမ္းညႊန္ႏိုးေဆာ္ ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။
-         ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား မပါဝင္သည့္ အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပဲြအား တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္ၾကပါရန္ ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္သတိေပးႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။


      ၁၊    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
             မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ခြ်င္းခ်က္မရိွ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ရန္။
 
      ၂၊    ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္။

      ၃၊    ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးရန္။


ဆက္သြယ္ရန္ -

ပါၾကီး ( ၆၆၈၁၆၀၄၉၈၁၆ )
ၾကည္တိုး ( ၈၁၉၀၉၃၂၀၁၉၆၀ )

အီးလ္ေမးလ္ -
golden.voe.007@gmail.com

No comments:

Post a Comment