10.17.2010

ႀကံ႕ ႏိုင္ရင္ ျမန္မာျပည္ ဖြတ္တက္ေတာ့မည္


ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ။
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၃ပါတ္ခန္႔သာလိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ ႀကံဖြ႔ံပါတီက ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစရွိေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပံုပါ ပိုစတာႀကီးမ်ား စိုက္ထူႈ၍ မဲဆြယ္ေနၾကပါသည္။
ႀကံဖြံ႕ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ထိုသို႔ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား စိုက္ထူႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီကို ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုအတြက္ က်ပ္ေငြသံုးသိန္း ေပးေဆာင္ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။
အျခားပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ သူတို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနအရ ထိုကဲ့သို႔ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ေထာင္၍ မဲဆြယ္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။
ထိုဆိုင္းဘုတ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ပံုကိုသာမကပဲ ထိုကိုယ္စားလွယ္၏ လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ားကို စာလံုးမဲႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပထားပါသည္။
ထိုဆိုင္ဘုတ္မ်ားထဲတြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႔နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပီဳင္မည့္ လက္ရွိအလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္၏ ဆိုင္ဘုတ္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအျပင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာမ်ားကို မတရား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရယူထားေသာ ႀကံဖြြံ႕ႏွင့္ အျခားပါတီမ်ား အေျခအေနမွာ အလြန္ပင္ကြာျခားလွပါသည္။ ႀကံဖြံ႕က ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ အျခားပါတီမ်ားမွာ လူထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔သြား၍ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝကာ သူတို႔ကို မဲၾကၾကရန္ စည္းရံုးရံုသာ တတ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ႀကံဖြံပါတီကလည္း ထိုနည္းလမ္းကိုပါ သံုးစြဲကာမဲဆြယ္ေနပါသည္။ အျခားပါတီအခ်ိဳ႕က သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားေပၚတြင္ သူတို႔ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို တင္ေဆာင္လွည့္လည္ျခင္းနည္းလမ္းကို သံုးစြဲပါၾကသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ဆယ္သန္းအထိ သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားရာ ႀကံဖြံ႕ကဲ့သို႔ ေငြေၾကးသံုးစြဲႏိုင္ေသာ ပါတီဟူ၍ လံုးဝမရွိရာ တမင္တကာ ထိုသို႔ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အာမခံေၾကးေငြမ်ားကို ျမွင္တင္ေတာင္းဆိုထားသည္မွာ ထင္ရွားေနပါသည္။
ႀကံဖြံ႕အသင္း ဘဝကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာမ်ားကို ရယူ၍ လမ္းေဖါက္သေယာင္၊ ေရကန္တူး သေယာင္ျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးရွာကာ ရသမွ် အခြင့္အလန္းအားလံုးကို ရယူခဲ့ၾကသည္မွာ အထင္အရွား ပင္ျဖစ္ရာ သူတို႔အာဏာရလာလွ်င္ ထိုကုန္က်ေငြမ်ားကို မသမာနည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ျပန္လည္ ရယူၾကမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနအရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္မွာလည္း လြန္စြာမွပင္ ကြာျခား ေနရာႀကံဖြံ႕သည္ မၿပိဳင္ခင္ကပင္ ႏိုင္ၿပီးသာျဖစ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။  ထိုေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈလံုးဝ မရွိေၾကာင္း အတိုက္အခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္က်င္မႈ လႈပ္ရွာမႈမ်ားက အားနည္းလွ်က္ ရွိေနေသးရာ  ႀကံ႕ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ ဖြတ္တက္ ေတာ့မည္မွာ အေသအျခာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment