10.28.2010

အာဆီယံလူ ့ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေ၀ဖန္ခံရ

ေအာက္တိုဘာ၂၈
အာဆီယံနိုင္ငံအစိုး၇မ်ားက ဖြဲ ့စည္းထားခဲ့ေသာ Asean Inter-gevental Commission on Human Rights AICHR ( အာဆီယံအစိုးရ လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရး ေကာ္မရွင္)၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားအား အာရွတိုက္ႏွင့္ အေရွ႕အာရွအတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ South Asia People’s Adlvocacy (SAPA) အဖြဲ႕က ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအား အကာအကြယ္ မေပးနိုင္ေသးေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္အား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ နိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား ကလပ္တြင္ ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ခုေအာက္တိုဘလက စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ၊ AICHR အဖြဲ႕၏ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္ကာလ၊ အေကာင္အထည္ ေဖၚနိုင္စြမ္းမရွိသည္ကို၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ SAPA က ေ၀ဖန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (SAPA) South Asia People’s Adlvocacy မွာ တရုတ္၊ အာဖဂန္နယ္စတန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တို ့စုေပါင္းဖြဲ ့စည္းထားေသာ အဖြဲ ့ျဖစ္သည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားကို အစိုးရက စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုမွ လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးဌာနက မခ်ယ္ရီစာေဟာင္း က “ဘာျဖစ္လို႔ အေကာင္အထည္ မေဖၚနိုင္တာလဲဆိုရင္၊ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၂ခုမွာသာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားရွစ္နိုင္ငံမွာေတာ့ အစိုး၇ကိုယ္တိုင္ စိတ္ၾကိဳက္လူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ေပးထားတယ္။ က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ သံအမတ္ေဟာင္းျဖစ္တယ္။ ဘာမွမလုပ္နိုင္ခဲ့ဘူး။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ (SAPA) ၏ မန္ေနဂ်ာ၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံသူ Atnike Nova Sogiro ၊ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ Ryan Silverio ၊ ထိုင္းနိုင္ငံမွ အာရွ၊ဖစိၥိဖိတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ ့ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးမွ ထိုင္းနိုင္ငံသူ Wanee Thitiprasert ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးဌာန က မခ်ယ္ရီစာေဟာင္းတို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ယခုက်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ သတင္းဌာနအခ်ိဳ႕တို ့မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment