11.20.2010

၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရး သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

Photobucket
Photobucket


Photobucket
Photobucket
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုိလားသူမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ တရပ္ကုိ ပါရမီလမ္းႏွင့္ ဦးဘဟန္လမ္းေထာင့္ရွိ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္သိန္းေဖ အိမ္တြင္ ယေန႔ (၂၀.၁၁.၂၀၁၀) စေနေန႔ နံနက္(၉)နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္သည္။
အဆုိပါ ကန္ေတာ့ပြဲသုိ႔ ကန္ေတာ့ခံ သက္ႀကီး ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တကြ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ (၆၂)မ်ဳိးဆက္ (၇၄-၇၅-၇၆)မ်ဳိးဆက္ (၈၈)မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူမ်ားႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား (၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။
အဆုိပါကန္ေတာ့ပြဲတြင္ အသက္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ၀ါရင့္ သက္ႀကီးႏုိင္ငံေရး သမား ႀကီးမ်ားအား ကန္ေတာ့ခ်ဳိးျဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ျခင္း ကန္ေတာ့သူ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုိလားသူမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ ပန္ၾကားလႊာကုိ ဖတ္ၾကားျခင္း။ အပူေဇာ္ခံ သက္ႀကီး၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားကုိယ္စား ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးသခင္သိန္းေဖ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ေငြသိန္းတုိ႔က ၾသ၀ါဒအမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားျခင္းတို႔အျပင္ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ ဒုတိယ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ ေပၚထြက္လာသည္အထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက တာ၀န္ လႊဲအပ္ေပးၿပီး ေနာက္ဆုံး အစီအစဥ္ အျဖစ္ တာ၀န္လႊဲအပ္ခံရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္တု႔ံျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကန္ေတာ့ပြဲသုိ႔ ကန္ေတာ့ခံပုဂၢဳိလ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀ါရင့္သက္ႀကီးႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး( ၂၈)ေယာက္ အနက္ ရပ္ေ၀းေနသူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့၍ မလာေရာက္ႏုိင္သူမ်ားမွ လြဲ၍ စုစုေပါင္း( ၂၀ )ဦး တက္ေရာက္အပူေဇာ္ခံၾကသည္။
ကန္ေတာ့ပြဲသုိ႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု (၁၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပးသူ ရာႏွင့္ ခ်ီရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ကန္ေတာ့ပြဲၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ မလာေရာက္ႏုိင္သူ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာႏွင့္တကြ NLD ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလြင္ႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလြန္းတင္တုိ႔အားလည္း အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သြားကန္ေတာ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေလ့လာသူတစ္ဦး 

သက္ႀကီး၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားအားကန္ေတာ့ႀကိဳး

နယ္ခ်ဲ႕ကုိေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ဖက္ဆစ္ႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္အဆင့္ဆင့္ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရယူေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးအက်ဳိးအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာ ႀကီးမားလွပါေသာ ဘဘတုိ႔အား က်ေနာ္၊ က်မတုိ႔ ႐ုိေသေလးစားစြာ လက္ဆယ္ျဖာဦးထိပ္မုိး၍ ရွိခုိး ကန္ေတာ့ပါတယ္။
ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ အတူတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ က်ေနာ္က်မတုိ႔ဟာ ဘဘတုိ႔အေပၚမွာ စိတ္အား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္ႏႈတ္အမူအရာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ပဲႏွင့္ျဖစ္ေစ ဘဘတုိ႔အေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစခဲ့သည္ မ်ားရွိခဲ့ပါက သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခားအျပစ္မ်ားရွိခဲ့ပါက ယေန႔ယခု အခ်ိန္အခါမွစ၍ က်ေနာ္က်မတုိ႔အား ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါ။ ဆုိဆုံးမစရာမ်ားရွိပါကလည္း ဆုိဆုံးမေပးၾကပါ။ အျမင္မွားယြင္းေနမႈမ်ားရွိရင္လည္း ျပဳျပင္ေပးၾကပါ။
ဘဘတုိ႔အား ကန္ေတာ့ရသည့္ အက်ဳိးအားေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တုိ႔က်မတုိ႔နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားလုံး၊ ဓားေဘး၊ လွံေဘး၊ စစ္လက္နက္ေဘးတုိ႔မွ ကင္းေ၀းပါေစ။ ျမန္မာျပည္တြင္းေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ၊ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း၊ လက္နက္ကုိင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္ၾကၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ၾကရပါေစ။
ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ က်ဆုံးခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ ဆႏၵအရ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရစစ္စစ္လည္း အျမန္ဆုံးေပၚေပါက္ႏုိင္ပါေစ။
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း၊ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္၊ ကုိမင္းကုိႏုိင္နဲ႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အျခား လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား သည္လည္း အက်ဥ္းက်ရာမွ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။
ဘဘတုိ႔လည္း ျပည္သူလူထုေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္၍ ကြယ္လြန္သည့္ အခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ကုိ ဦးေဆာင္ထမ္းရြက္သြား ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ပန္ၾကားတုိင္တည္လွ်က္ က်ေနာ္က်မတုိ႔က လက္ဆယ္ျဖာမုိး၍ ဦးႏွိမ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္သိန္းေဖ၏ မိန္႔ခြန္း

ယေန႔ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ အပူေဇာ္ခံ သက္ႀကီး၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားနဲ႔ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔တကြ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အျခား ဒီမုိကေရစီလုိလားသူ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား… ယခုလုိ အင္မတန္ မဂၤလာရွိတဲ့ ၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲမွာ အပူေဇာ္အကန္ေတာ့ ခံရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ေရာ ကန္ေတာ့ခံရသူမ်ား ကုိယ္စား ပထမဆုံးၾသ၀ါဒစကားေျပာ ၾကားခြင့္ရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ေရာ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း အရင္ဆုံး ေျပာလုိပါတယ္။
အခုလုိ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြနဲ႔ ရဲေဘာ္ရဲဖက္ေတြကုိ စုစုေ၀းေ၀း ေတြ႔ဆုံရတဲ့အတြက္ အားတက္မိပါတယ္။ ၀မ္းလည္း၀မ္းသာပါတယ္။ ကန္ေတာ့ပြဲ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုိလားသူမ်ားနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အားလုံးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံပဲေခၚေခၚ၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံ စစ္စစ္လုိ႔ပဲေျပာေျပာ၊ ၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံလုိ႔ပဲဆုိဆုိ အဲဒီညီလာခံ အျမန္ဆုံး ေပၚေပါက္ႏုိင္ပါေစ။ အဲဒီလုိေပၚေပါက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မစုက ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳၿပီး တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လုံးက လက္တြဲညီညီလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေပးခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္နဲ႔တကြ အကန္ေတာ့ခံ ၀ါရင့္သက္ႀကီး ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား အားလုံးကလည္း ေနာက္ဆုံး ထြက္သက္အထိ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လုိ႔ ကတိေပးပါတယ္။
ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ တကြ ႏုိင္ငံေရးရဲေဘာ္အားလုံး ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment